24 februari 2012

103 pensioenfondsen in gevarenzone

Maar liefst 103 pensioenfondsen zitten in de gevarenzone, dat maakte De Nederlandse Bank zojuist bekend. Deze pensioenfondsen moeten korten in april 2013 als de marktomstandigheden niet verbeteren. ANBO noemt korten "absoluut het laatste middel dat fondsen kunnen en mogen aanwenden", en benadrukt nogmaals de noodzaak om haast te maken met het pensioenakkoord. Het pensioenakkoord zorgt er onder andere voor dat de dekkingsgraden niet meer op basis van dagkoersen berekend wordt, maar op basis van een gemiddelde rentestand. Daardoor worden financiële schokken op een veel betere manier opgevangen. 

Kunstmatig lage rente
Een aanzienlijk deel van de problemen is toe te schrijven aan de huidige marktrente. De fondsen moeten de verplichtingen nog steeds berekenen met die marktrente, die, om de voortdurende financiële crisis het hoofd te bieden, kunstmatig laag gehouden wordt. Daarnaast kampen de fondsen met het opvangen van de hogere levensverwachting en enkele fondsen met de tegenvallende resultaten van de beleggingen in het verleden. Al met al zijn de dekkingsgraden, die aangeven hoeveel geld een pensioenfonds in kas heeft ten opzichte van zijn verplichtingen, te laag. En dat is problematisch, omdat de pensioenfondsen de dekkingsgraad gebruiken als meetlat voor hun financiële gezondheid.

Herstelplan
Om financieel gezonder te worden moeten de pensioenfondsen maatregelen nemen. Die maatregelen staan beschreven in het herstelplan. Niet indexeren - de pensioenen niet meeverhogen met de inflatie – heeft de koopkracht van senioren de afgelopen jaren al fors onder druk gezet. Ook premieverhoging voor werkgevers en werknemers kan het pensioenfonds lucht geven, hoewel de premie nooit voldoende is om de problemen op te lossen. Tenslotte is er korten of 'afstempelen': het verlagen van de pensioenuitkering. De voorgenomen korting van de pensioenfondsen wordt definitief als de dekkingsgraden op 31 december 2012 nog altijd te laag zijn.

Lees meer over dit onderwerp:

Naar overzicht
Inkomen