ANBO.nl maakt gebruik van cookies

ANBO.nl plaatst cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. Op onze cookies informatiepagina leest u hier meer over. Sluiten

Verhoging leeftijd keuring rijbewijs van 70 naar 75 jaar

Vanaf een bepaalde leeftijd is het voor automobilisten en motorrijders verplicht om een medische keuring te ondergaan. Deze keuring is bedoeld om ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer deel te laten nemen. Vanaf 1 januari 2014 is deze keuringsleeftijd gesteld op 75 jaar.

De voornaamste reden voor de ophoging van de keuringsleeftijd is kostenbesparing voor de burger en het terugdringen van administratieve rompslomp. Daarnaast is uit onderzoek van de overheid gebleken dat deze verhoging geen gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid. Als u uw rijbewijs wilt vernieuwen na 1 januari 2014, dan gelden de volgende regels:

  • Bent u op het moment dat u uw rijbewijs aanvraagt, dit is op de dag dat u naar de gemeente gaat, tussen de 65 en 70 jaar? Dan is uw vernieuwde rijbewijs geldig tot uw 75e.

  • Bent u op het moment dat u uw rijbewijs aanvraagt tussen de 70 en 75 jaar? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.

  • Bent u op het moment dat u uw rijbewijs aanvraagt ouder dan 75 jaar? Dan moet u medisch gekeurd worden en is uw rijbewijs daarna maximaal 5 jaar geldig. 

Koop een Eigen Verklaring

Het CBR heeft uw Eigen Verklaring nodig om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen. U kunt op Mijn CBR heel gemakkelijk een Eigen Verklaring kopen en invullen. U kunt ook een papieren formulier 'Eigen Verklaring met Geneeskundig verslag’ kopen. Dat kan bij een theorie-examencentrum van het CBR, bij veel rijscholen en bij de meeste gemeenten. Op de Eigen Verklaring staan vragen over uw gezondheid. Een deel vult u zelf in, een ander deel vult een arts in.

Ga naar de arts

Een arts moet een aantal vragen op de Eigen Verklaring beantwoorden. Daarvoor is het nodig dat u een kleine keuring ondergaat. De meeste huisartsen keuren geen eigen patiënten, maar verwijzen hen naar een onafhankelijke collega. Dit om de bestaande vertrouwensrelatie niet te verstoren. Tijdens de keuring beoordeelt de arts uw algemene lichamelijke en geestelijke conditie en het functioneren van uw armen, benen en wervelkolom. Hij zal ook uw bloeddruk meten en uw urine controleren op een mogelijke suikerziekte. Uw gezichtsscherpte wordt opgenomen zonder en eventueel mét bril contactlenzen.

Stuur de Eigen Verklaring op naar het CBR

Stuur de Eigen Verklaring naar het CBR. Hebt u de Eigen Verklaring via Mijn CBR zelf uitgeprint? Gebruik dan uw eigen envelop.

Het adres van het CBR staat op de Eigen Verklaring. Let er op dat u de complete Eigen Verklaring meestuurt. Dus zowel uw antwoord op de vragen, als het deel waarop de arts de antwoorden heeft ingevuld.

Uw Eigen Verklaring kan pas in behandeling worden genomen als alle relevante informatie ontvangen is door het CBR. Hebt u een papieren Eigen Verklaring gekocht? Gebruik dan de retourenvelop.

Wanneer reactie?

U krijgt zo snel mogelijk reactie, uiterlijk binnen vier weken. De meeste mensen krijgen in deze reactie direct te horen of ze 'rijgeschikt' zijn.

U kunt op Mijn CBR zien of uw Eigen Verklaring door het CBR is ontvangen. Ook ziet u daar of er correspondentie is en of het CBR bijvoorbeeld wacht op de informatie van een medisch specialist.

Soms is aanvullend onderzoek nodig

In sommige situaties heeft het CBR meer informatie nodig. Mogelijk moet u een aanvullend onderzoek laten doen door een medisch specialist. Of u moet een rijtest doen. Ook dat krijgt u uiterlijk binnen vier weken te horen.

Beslissing CBR

De medisch adviseur van het CBR bepaalt aan de hand van de wettelijke Regeling eisen geschiktheid 2000 of u lichamelijk en geestelijk gezond genoeg bent om zelfstandig en veilig een motorrijtuig te besturen. Als u het met een afwijzing of beperkende bepalingen niet eens bent, kunt u een bezwaarschrift indienen of een herkeuring aan-vragen bij het CBR.

Naar het gemeentehuis

Als u geschikt bent bevonden, dan kunt u tot één jaar na dagtekening van de besluitbrief een nieuw rijbewijs aanvragen. Dit moet u meenemen naar het gemeentehuis:

  • het oude rijbewijs

  • een recente pasfoto

de vereiste leges (verschillen per gemeente)

Bron: website www.rijbewijs.nl en www.cbr.nl

 

Rijbewijs verlengen na 75 jaar

Begin ruim vóór uw rijbewijs verloopt met de aanvraag van uw Verklaring van geschiktheid. De herinneringsbrief van de RDW over de vernieuwing valt ruim voor het aflopen van uw rijbewijs in de bus. Let echter zelf ook goed op de vervaldatum van uw rijbewijs!

Ter aanvulling:

De Eigen Verklaring die u nodig heeft kunt u digitaal bestellen maar bij de onderstaande gemeenten hebben wij geïnformeerd naar de mogelijkheid om deze Verklaring aan de balie te kopen.

Gemeente Venlo : te koop na afspraak

Gemeente Reuver en Beesel : te koop na afspraak

Gemeente Horst aan de Maas : tijdens openingstijden loket burgerzaken

Gemeente Peel en Maas : tijdens openingstijden.

Voor de medische keuring  kunt u terecht bij:

T.G.L.M. Kessels, arts Schaapsdijkweg 7, 5913 GL Venlo. Tel.: 077 321 0298.

ANBO heeft voor haar leden afspraken gemaakt omtrent de kosten van deze keuring: € 25.
De keuring kan binnen enkele dagen uitgevoerd worden, eventueel in de avonduren of in het weekend.