Rijbewijskeuring ouderen van 70 naar 75 jaar

Sinds 1 januari 2014 hoeven oudere automobilisten (B) en motorrijders (A) zich pas vanaf hun 75ste voor het rijbewijs te laten keuren. Ook zijn rijbewijzen voor bestuurders tussen de 60 en 70 jaar vanaf dat moment langer geldig.

Een nieuw rijbewijs is tien jaar geldig voor bestuurders tot 65 jaar. Na hun 70ste verjaardag is de geldigheidsduur vijf jaar. Over een regeling die de verplichte keuring op grond van leeftijd vervangt door een rechtvaardiger systeem, moet nog een nader voorstel van de minister komen.

ANBO is voorstander van afschaffing van de keuring op grond van leeftijd en invoering van een systeem waar medische criteria de doorslag gaan geven. Voor wie het rijbewijs korter dan 10 jaar geldig is vanwege een medische aandoening of medicijngebruik blijft de rijbewijskeuring bij verlenging verplicht. Ook moet voor verlenging van een groot rijbewijs (CDE) een keuring plaatsvinden.

Algemene regels vanaf 1 januari 2014 voor rijbewijs B en A:

  • Jonger dan 60 jaar. Een rijbewijs verlengd voor uw 60e is 10 jaar geldig en u hoeft niet te worden gekeurd
  • Tussen 60 en 65 jaar. Bij verlenging is dit rijbewijs 10 jaar geldig; medische keuring is niet nodig.
  • Tussen 65 en 70 jaar. Het nieuwe rijbewijs is geldig tot 75 jaar; medische keuring is niet nodig.
  • Tussen 70 en 75 jaar. Het verlengde rijbewijs is 5 jaar geldig. Medische keuring nodig als het oude rijbewijs verloopt op of na uw 75ste verjaardag.
  • 75 jaar of ouder. Het rijbewijs is 5 jaar geldig; medische keuring verplicht.

ANBO heeft met andere organisaties een landelijk netwerk van officieel geregistreerde keuringsartsen opgezet. Verspreid over de provincie voeren de artsen, speciaal voor leden van de seniorenorganisaties, betaalbare rijbewijskeuringen uit. Moet u zich laten keuren voor uw rijbewijs? U leest hier meer informatie over rijbewijskeuringen en een lijst van keuringsartsen per provincie (PDF, 105 pagina's). Door in de inhoudsopgave op de provincie van uw keuze te klikken, gaat het systeem meteen naar het juiste hoofdstuk in het document. Door op 'naar boven' te klikken, keert u weer terug naar de inhoudsopgave.

Bij een rijbewijskeuring moeten automobilisten een Gezondheidsverklaring invullen. Deze is tegen betaling verkrijgbaar via www.MijnCBR.nl. De Gezondheidsverklaring is ook te koop als papieren formulier bij de meeste gemeenten. Wij raden u aan vooraf na te gaan of uw gemeente de Gezondheidsverklaring aan de balie verkoopt. Meer informatie: telefoonnummer 1400 of www.rijksoverheid.nl. Leden die gebruikmaken van de rijbewijskeuringsvoordelen moeten zelf de papieren naar het CBR sturen.

Om te voorkomen dat oudere automobilisten onnodig op kosten worden gejaagd of tijdelijk zonder rijbewijs komen te zitten, heeft Regelzorg de 'keuringscheck' ontwikkeld (www.keuringscheck.nl). Door het invullen van slechts enkele gegevens wordt duidelijk of het nodig is een keuringsformulier, de zogenaamde Gezondheidsverklaring, aan te schaffen.

Mogelijk wordt uw verplichte rijbewijskeuring (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar. Informeer naar de mogelijkheden bij uw zorgverzekering(tussenpersoon) of kijk in de voorwaarden. U heeft een kwitantie nodig om in te dienen bij uw zorgverzekeraar.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze Ledenservice. Dat kan zowel via telefoonnummer 0348 46 66 90 als per mail: ledenservice@anbo.nl.

Handen op het stuur

In het kort

  • Rijbewijskeuring verplicht vanaf 75 jaar
  • ANBO heeft een lijst met keuringsartsen
  • Zij voeren betaalbare keuringen uit
  • Exclusief voor ANBO-leden