75+ rijbewijskeuring met korting via RijbewijskeuringsArts.nl

RijbewijskeuringsArts.nl

RijbewijskeuringsArts.nl heeft meer dan 100 keuringslocaties in Nederland. Ze hanteren een eenmalig tarief. Heeft u meerdere keuringsverslagen, een extra consult nodig, of komen er vanuit het CBR aanvullende vragen tot beoordeling door de keuringsarts? Er worden dan geen extra kosten in rekening gebracht. Bent u documenten of keuringsverslagen vergeten mee te nemen naar de keuring? Dan lossen ze dat samen met u op en worden ook geen extra kosten in rekening gebracht.

€15 korting

ANBO-leden ontvangen korting op onder meer 75+ rijbewijskeuringen. Voor een 75+ rijbewijskeuring (Categorie B/E personenauto) betaalt u in 2024 geen € 62,50, maar slechts € 47,50. 

Voor het volledige tarievenoverzicht en de korting die u als ANBO-lid ontvangt klikt u hier

Rijbewijskeuring RijbewijskeuringsArts.nl

In het kort

  • Keuringen op meer dan 100 plaatsen in Nederland
  • All-in tarief
  • € 15 korting op een 75+ rijbewijskeuring
  • Betalen na de keuring
  • Voordeel voor ANBO-leden