Dossier: Pensioenakkoord

Kabinet, werkgevers en vakcentrales hebben in juni 2019 een pensioenakkoord gesloten. Het gaat voor het pensioendeel om een akkoord op hoofdlijnen, dat in een stuurgroep verder moet worden uitgewerkt. Als men er in slaagt om het nieuwe stelsel op te tuigen, moet nieuwe wetgeving worden ingevoerd, waarna pensioenfondsen hun administratie opnieuw moeten optuigen. Voordat het stelsel daadwerkelijk voor de meeste mensen operationeel is, kan het zomaar 2025 zijn.

Het akkoord bestaat uit vier onderdelen, die in samenhang moeten worden bezien. De oudedagsvoorziening is immers niet alleen pensioen, maar ook AOW en van belang is natuurlijk: wanneer kun je met pensioen? En haal je je AOW-datum wel werkend: de zware beroepen discussie. Belangrijk is ook dat iedere werkende voldoende pensioen opbouwt: de zzp-kwestie.
Handen om briefgeld