ANBO's visie op een goed pensioen

Voor ANBO is uw pensioen een van de belangrijke onderwerpen van discussie met onze sociale partners en de overheid. Sinds het uitbreken van de crisis in 2009 staat de koopkracht van uw pensioen onder druk. Door lage dekkingsgraden kunnen pensioenfondsen de pensioenen niet meer aanpassen aan de inflatie, het zogeheten indexeren. Menig pensioenfonds moest bovendien korten op de uitkering.


Onze inspanningen zijn gericht op het verbeteren van de financiële houdbaarheid en de schokbestendigheid van uw pensioen. ANBO streeft een waardevast pensioen na. Daartoe ontwikkelen wij diverse acties richting de landelijke politiek.
Plant in pot geld