Houd de dief

Feiten en cijfers over woninginbraak

Een woninginbraak heeft grote impact op het gevoel van veiligheid in uw eigen huis. Hoe vaak en waar wordt er ingebroken in woningen? En welk type woning is favoriet bij inbrekers? Een aantal feiten en cijfers op een rijtje.

Dalende trend in woninginbraken

De afgelopen vijf jaar is het aantal woninginbraken in Nederland fors gedaald. Waren er in 2015 nog 78.470 woninginbraken, in 2020 is dat aantal gedaald tot een absoluut diepterecord van 37.070. Dat zijn 102 inbraken per dag. Hoe komt dat? De invloed van corona buiten beschouwing gelaten, want ook in 2019 was het aantal van 39.480 woninginbraken laag.

 • Sinds 2012 hebben woninginbraken het label ‘high impact crime’. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie zitten er bovenop. Er wordt altijd aangifte opgenomen en een buurtonderzoek gedaan.
 • Er is ook in de media veel aandacht voor inbraakpreventie. Wie kent niet de reclame van Hans Alarm, het irritante mannetje dat zegt: ‘Maak het ze niet te makkelijk, ik blijf het toch zeggen hoor’.
 • De waakzaamheid onder Nederlanders groeit. Een mooi voorbeeld is de explosieve toename van het (gebruik van) buurtpreventie-apps.
 • Hoe sterker de banden onderling in de buurt zijn, hoe kleiner de kans op woninginbraak. In buurten met zeer weinig sociale contacten is 26% in de afgelopen vijf jaar slachtoffer geweest van woninginbraak, in tegenstelling tot de 11% in buurten met veel sociale contacten.
 • Tot slot zijn veel woningen beter beveiligd dan een jaar of vijf geleden. Met een cilindertrekbeveiliging op je slot zal de inbreker bijvoorbeeld veel eerder afhaken.

Waar wordt het vaakst ingebroken?

 • Bij 1 op de 5 bewoners van een woning met een WOZ-waarde van minimaal € 500.000 is in de afgelopen vijf jaar ingebroken of een poging tot inbraak gedaan.
 • Ook de buurt speelt een rol. Buurten met een hoge WOZ-waarde zijn vaker doelwit van inbrekers voor de professionele inbrekers of inbrekersbendes vanwege de potentiële buit.
 • Maar ook in buurten met juist een lage WOZ waarde wordt vaak ingebroken, bij 1 op de 7 bewoners. Dit komt omdat deze woningen vaak minder goed beveiligd zijn. Met name gelegenheidsinbrekers kiezen hiervoor.

Op welke plekken in Nederland wordt het vaakst ingebroken?

 • De meeste slachtoffers van woninginbraken wonen in gemeenten met 70.000 of meer inwoners.De top 5 is respectievelijk Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven.
 • In de provincies Noord-Holland , Limburg en Noord-Brabant is het aandeel personen dat afgelopen vijf jaar slachtoffer is geweest van woninginbraak hoger dan gemiddeld.
 • In de noordoostelijke provincies ligt het aantal inbraken juist lager dan gemiddeld.

Welke type woning loopt het meeste risico?

In seniorenwoningen en flats met vijf of meer woonlagen wordt relatief weinig ingebroken. De top 3 type woningen die de afgelopen vijf jaar te maken hadden met een (poging tot) inbraak zijn:

1. benedenwoningen (17%)
2. vrijstaande woningen (14,6%)
3. hoekwoningen (13,9 %)

Het belang van preventie

Ook ouderen zijn regelmatig het doelwit van inbrekers

 • 30% heeft wel eens te maken gehad met een woninginbraak of een poging daartoe
 • in 27% van de gevallen werd ingebroken terwijl men thuis was
 • Welke preventiemaatregelen
 • worden al toegepast?
 • 91% van de ouderen let er op dat alle deuren en ramen goed afgesloten zijn
 • 82% zet dure spullen uit het zicht
 • 80% zorgt ervoor dat het huis er tijdens vakanties bewoond uitziet
 • 70% weet dat het niet handig is om via sociale media te laten weten dat men op vakantie is
 • 10% van de ouderen heeft elektronisch inbraakalarm
 • 7% beschikt over een paniekknop
 • 7% heeft pepperspray of een honkbalknuppel in huis


Bronnen: ‘De woning en buurt van inbraakslachtoffers’,(2019) CBS, De Veiligheidsmonitor (2019) CBS, Onderzoek veiligheid 2020, KBO-PCOB

Doe de veiligheidsquiz en voorkom nare verrassingen bij thuiskomst!

De zomer is in aantocht: de zon gaat schijnen en de dagen worden langer. Mede dankzij de versoepelingen trekt u er (hopelijk) weer regelmatig op uit én gaat u misschien wel even lekker op vakantie. Helaas weten ook inbrekers en oplichters dit - uw caravan of camper staat al een week voor de deur - en zij maken hier maar al te graag gebruik én werk van. Zo neemt het aantal woninginbraken tijdens de zomermaanden (juli en augustus) flink toe en worden spullen, bijvoorbeeld uw e-bike, uit de schuur gestolen.

Doe mee met de veiligheidsquiz