Gezondheid

Als je mensen vraagt wat voor hen belangrijk is bij het ouder worden, dan wordt al snel gezegd ‘een goede gezondheid!’. Maar wat is een goede gezondheid? Gezondheid is een breed begrip en kan door iedereen anders worden ingevuld afhankelijk van de persoonlijke situatie. Gezondheid is namelijk meer dan de afwezigheid van ziekte.

ANBO gebruikt de volgende definitie: 'Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te blijven voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven'. De definitie komt van onderzoeker en voormalig huisarts Machteld Huber. Deze opvatting over gezondheid geeft aan, dat ook als je te maken krijgt met ziekte of beperkingen, de kwaliteit van leven nog steeds goed kan zijn. Dit hangt namelijk af van het eigen aanpassingsvermogen om een veranderende situatie aan te kunnen. Belangrijk is dat mensen ondanks beperkingen kijken wat er nog wel kan en dat vooral ook gaan doen. Al dan niet met hulp van organisaties als ANBO.

Onderzoek laat zien dat een goed sociaal netwerk, het hebben van een zinvolle bezigheid en het hoe beperkt ook, actief blijven, bijdraagt aan welbevinden en een goede gezondheid. Mensen hebben het nodig dat er iets is, waarvoor ze het waard vinden uit hun bed te komen. ANBO wil mensen hierin ondersteunen en doet dit vanuit collectieve belangenbehartiging en vanuit de ANBO-service Raad & Daad.

ANBO heeft deze positieve visie verder uitgewerkt in het boekje 'We leven nog lang en gelukkig'. Wij willen onze leden helpen om op een prettige manier ouder te worden en oud te zijn. Daar waar het even niet gaat, willen we er zijn voor het steuntje in de rug opdat mensen daarna weer zelfstandig verder kunnen. ANBO als een Gids voor Goed Ouder Worden.

De visie is de basis voor ons werk op de verschillende beleidsterreinen:

• Prettig wonen in een fijne wijk;
• Toegang tot goede zorg, dichtbij huis;
• Inkomen en koopkracht;
• Arbeidsmarkt;
• Slimme technologie.
Fruit en stethoscoop
Dossier: Gezondheid & Zorg