Geef ruimte aan regelingen voor zware beroepen

Voor zware beroepen dient een oplossing te komen vanuit de betrokken sectoren. De zogeheten rvu-boete - een 'boete' op eerder stoppen van de belastingdienst naar de werkgever - moet vervallen, zeker als het gaat om specifieke sectorale regelingen. De overheid kan dat controleren bij het algemeen verbindend verklaren van cao’s. Voordeel is dat de kosten door de sectoren worden gedragen, wat een stimulans moet zijn om meer te investeren in betere arbeidsomstandigheden. 

Werklui aan het werk op een brug in de zon