Digitalisering - Standpunt ANBO

Waarom is digitalisering zo’n belangrijk onderwerp?

De maatschappij digitaliseert steeds verder, iedereen heeft er in zijn of haar dagelijkse leven mee te maken. Digitalisering biedt veel kansen en mogelijkheden om het leven van ouderen makkelijker te maken. Zo is het contact met anderen makkelijker door te appen of te beeldbellen en kunnen slimme apparaten in huis ervoor zorgen dat iemand langer zelfstandig kan blijven wonen. 

Tegelijkertijd is de digitaliserende samenleving niet voor iedereen even toegankelijk. Er is een groep van meer dan een miljoen ouderen die zichzelf niet digitaal vaardig genoeg vindt. Zij kunnen daardoor buitengesloten raken.

Waar lopen we nu tegenaan?

De mogelijkheden die digitalisering biedt, zijn nog lang niet bij iedereen bekend en daardoor worden ze niet optimaal benut. Mensen zijn vaak wat huiverig, omdat ze niet precies weten hoe het werkt en of het allemaal wel veilig is. 

Daarnaast kiezen bedrijven, instanties en overheden steeds vaker voor digitaal contact met klanten en burgers. Telefonisch contact of informatie delen per post wordt steeds lastiger. Op deze manier dreigen ouderen die niet digitaal vaardig zijn te worden uitgesloten. Zij kunnen niet meer volwaardig meedoen aan de maatschappij.

Dit doet ook wat met de beeldvorming over ouderen: zij die digitaal niet mee kunnen komen, worden gezien als een groep die er niet (meer) toe doet. Terwijl de meesten een belangrijke bijdrage (kunnen en willen) leveren aan de samenleving.

Wat moet er volgens ANBO gebeuren?

Het is belangrijk om ouderen te wijzen op de positieve kanten van digitalisering; deze biedt enorm veel mogelijkheden, ook voor ouderen. ANBO wil graag de drempelvrees wegnemen door het geven van informatie. Niet alleen over de mogelijkheden die digitalisering biedt, maar ook over hoe je op een veilige manier online kunt zijn. Daarnaast wijst ANBO op de laagdrempelige hulp die bijvoorbeeld via bibliotheken en buurthuizen beschikbaar is.

ANBO vindt dat de overheid, bedrijven en instanties voor iedereen bereikbaar moeten blijven, dus niet alleen digitaal. Met name voor overheden is dit essentieel, omdat burgers hierbij geen alternatief hebben. 

In overleggen met partijen als ministeries, banken en verzekeraars vraagt ANBO telkens aandacht voor de groep niet-digitale ouderen.

ANBO | Standpunt ANBO - Digitalisering

ANBO is uw bondgenoot voor lang en gelukkig leven:

  • Advies van het ANBO Adviesteam
  • 6x per jaar het ANBO Magazine bij u op de mat
  • Gratis toegang tot alle informatie op ledenportaal Mijn ANBO
  • Ontmoet andere leden op ANBO Trefpunt
  • Hulp van een goed-opgeleide vrijwilliger bij u thuis
  • Gratis deelname aan webinars en bijeenkomsten
  • Talloze ledenvoordelen, zoals hulp bij uw belastingaangifte, een voordelige energierekening én een goedkopere rijbewijskeuring