De AOW-leeftijd moet langzamer stijgen

De AOW-leeftijd stijgt veel te snel. ANBO volgt de voorstellen van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Dat wil zeggen: de AOW-leeftijd langzamer laten stijgen tot 67 in 2025. De 1-op-1-koppeling (een jaar langer leven is een jaar langer werken) moet worden afgeschaft en vervangen door een regeling, waarbij de verhouding gewerkte jaren – AOW-jaren gelijk blijft. In praktijk is dat per extra levensjaar acht maanden langer moet worden gewerkt.

De AOW-leeftijd op 66 jaar bevriezen is relatief duur en ontkent de ontwikkeling van de levensverwachting van de afgelopen tientallen jaren.

Kladblok met aantekeningen, pen en geld