Conclusie beoordeling pensioenakkoord

Gemengde gevoelens schreven we al. Het pensioendeel zou goed zijn als een andere, voorzichtige rekenrente werd gebruikt. Voordeel is in de opzet dat er eerder geïndexeerd kan worden. De prijs van het afschaffen van de doorsnee-opbouw is te hoog, te meer daar de winst voor jongere generaties lang niet zeker is. En er is nog veel onduidelijk.

De AOW-leeftijd is aanvaardbaar, gezien de ontwikkeling van de levensverwachting. De regeling zware beroepen is onduidelijk. Ook hier weer die uitwerking. De inzet om iedereen pensioen op te laten bouwen, schiet ernstig tekort.

Het akkoord is al bij al te goed om te verwerpen, maar nog niet goed genoeg om te omarmen. En de prijs van verwerpen is heel hoog. Vandaar dat wij hebben gezegd: doen, maar met een flink voorbehoud bij de verdere uitwerking.

Muntgeld en briefgeld in bloempotjes