Brief over probleem huisvesting

Onderstaande brief hebben wij gekregen van een lid dat zich zorgen maakt over de huisvesting van haar moeder. Terecht naar onze mening. Als u de brief zoveel mogelijk deelt kan het probleem breed onder de aandacht gebracht worden:


Verzonden: vrijdag 17 september 2021 11:29
Onderwerp: Probleemsignalering huisvesting ouderen

Geachten,

Onderstaande brief heb ik aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken geschreven, vanwege het probleem waar mijn moeder tegen aanloopt,
bij het vinden van een geschikte beschermd wonen huurhuisje, waardoor zij langer in haar koophuis moet blijven wonen.

Geachte minister Kajsa Ollongren,

Ik wil u graag het volgende huisvestingprobleem voorleggen: mijn moeder is een vrouw van bijna 82 jaar, ze woont in een koopwoning aan de rand van een dorp. Mijn moeder is sinds twee jaar weduwe en woont alleen in ons ouderlijk huis. Ze voelt zich eenzaam en is slecht ter been, vanwege haar veiligheid en haar hang naar contacten met haar vriendinnen hadden wij haar ingeschreven bij Thuiskompas, waar woningstichting Lefier onderdeel van is. 

Nu is er een woning vrij gekomen in een soort van beschermt wonen voor ouderen in het dorp waar zij woont. Mijn moeder komt niet voor deze sociale huurhuis in aanmerking omdat haar pensioen net twee euro te laag is. Het betreft een sociale huurwoning met huursubsidie. De woningstichting beroept zich op de wet en dat ze niets voor haar kunnen betekenen. 

Daarom beroep ik mij nu op u, omdat u bij machte bent de oneerlijkheid in de wet aan te kaarten en te veranderen, zodat meer ouderen in dezelfde situatie toch zouden kunnen verhuizen indien ze dit willen. Het kan toch niet zo zijn, dat mijn moeder haar te grote koophuis niet uit kan, omdat zij geen recht heeft op een beschermd wonen in haar dorp, vanwege die twee euro's die ze mist op haar pensioen voor een huurhuis beneden de huursubsidiegrens? 

Omdat dit probleem meerdere mensen en juist de minderbedeelden betreft wil ik mij hiervoor hard maken en u van dit probleem op de hoogte stellen. Het lijkt mij -juist in deze tijd van woningkrapte - dat een snellere doorstroming van ouderen wenselijk is. Graag zie ik de wet veranderen zodat mensen met een laag inkomen recht hebben op alle huurhuizen beneden de huursubsidiegrens, want waarvoor is er anders die huursubsidieregeling? 

Graag zie ik uw reactie op mijn schrijven tegemoet. In overleg met de ANBO stuur ik deze brief naar meerdere instanties, zodat ook zij op de hoogte zijn van dit probleem bij ouderen. Mijn moeder heeft het geluk dat wij allemaal met haar meedenken, maar heel veel ouderen hebben dat geluk niet en daarom schrijf ik u deze brief.