Betaalverplichting

Na de eerste lidmaatschapsperiode kunt u uw jaarlidmaatschap per maand betalen. Hiervoor hebben wij uw IBAN-nummer nodig en vragen wij u een machtiging af te geven om het bedrag maandelijks automatisch af te laten schrijven. U ontvangt een aparte uitnodiging van ons om deze gegevens door te geven. Uw lidmaatschap wordt automatisch met 1 jaar verlengd. Na de eerste betaalde lidmaatschapsperiode van een jaar kunt u uw lidmaatschap uiterlijk één maand voor afloop schriftelijk opzeggen.