Belasting & Toeslagen

Webinars

ANBO organiseert regelmatig webinars over geldzaken, inkomen, belasting en toeslagen. Zo vertelde belastingexpert Alex van Scherpenzeel op 9 maart over hoe u zonder aftrekposten geld terug kunt krijgen van de Belastingdienst. En op 13 april gaf hij antwoord op de vraag of u recht heeft op huur- en/of zorgtoeslag. Deelname aan de webinars is exclusief (en gratis) voor leden. Bent u nog geen lid?

 

Klik dan hier om lid te worden >>

 

Het Toeslagen Webinar terugkijken?

Op dinsdag 13 april om 14.30 uur organiseerde ANBO het Toeslagen Webinar. Expert Alex van Scherpenzeel gaf onder andere antwoord op de vraag of u recht heeft op huur- en/of zorgtoeslag en liet zien hoe u dit kunt berekenen. Heeft u dit webinar gemist, maar wilt u dit toch graag terugkijken? Dat kan, klik dan hier om het toeslagen webinar terug te kijken

Het Belasting Webinar terugkijken?

Op 9 maart was het eerste Belasting Webinar "Laat geen geld liggen". Belastingexpert Alex van Scherpenzeel vertelde tijdens dit webinar hoe zij - ook zonder aftrekposten - geld terug kunnen krijgen van de Belastingdienst. Heeft u deelgenomen aan het webinar, dan heeft u na het webinar een e-mail van ons ontvangen met daarin de opname en presentatie. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van veel gestelde vragen (FAQ) en antwoorden. Heeft u niet deelgenomen, maar wilt u het webinar wel graag terugkijken? Dat kan, klik dan hier.

 

Exclusief en gratis voor leden

Onze webinars zijn exclusief (en gratis) voor ANBO-leden. Nog geen lid? Klik dan hieronder om lid te worden. U kunt dan direct gebruikmaken van onze Belastingservice. Er komt dan, waar mogelijk, een vrijwilliger bij u thuis om u te helpen bij het invullen en (digitaal) indienen van uw belastingaangifte. Lees hier meer over deze service of bel op tel. 0348 - 46 66 91.

Word lid van ANBO >>

FAQ Belasting Webinar

Veel gestelde vragen m.b.t. zorgkosten

Hoe bereken je nu goed de vervoerskosten per auto naar ziekenhuis of zorgverleners?

Bij autokosten gaat het om kosten voor:
•    brandstof
•    houderschapsbelasting (motorrijtuigenbelasting)
•    verzekering
•    afschrijving
•    onderhoud en reparatie
•    parkeergelden
•    overige zaken, zoals kosten voor de wasstraat

De zichtbare kosten zijn niet zo lastig om uit te rekenen: die zijn aantoonbaar via facturen e.d.. De meest lastige component is de afschrijving. Dat is niet meteen te bepalen. Hoeveel heeft de auto gekost, wat denkt u er voor terug te krijgen na hoeveel jaar. Dat is lastiger om te bepalen.

Een voorbeeld van een Toyota Aygo waarmee 10.550 kilometers wordt gereden:
•    afschrijving € 1.200
•    brandstof € 982
•    onderhoud en reparatie € 476
•    verzekering € 332
•    houderschapsbelasting € 660
•    wasstraat € 180
Totaal aan kosten: € 3.830.

Gedeeld door het aantal gereden kilometers is de kilometerprijs dus (3830/10550 =) € 0,36. Reist u per jaar bijvoorbeeld 500 km's i.v.m. artsenbezoek, dan is uw aftrekpost € 180.

U mag overigens er ook voor kiezen om de parkeerkosten bij het ziekenhuis e.d. niet op te nemen in de kilometerprijs, maar om deze apart bij de totale reiskosten op te voeren.
 

Mag je voedingssupplementen opvoeren als aftrekpost als je deze op advies van de oogarts slikt i.v.m. een oogziekte?

In principe niet. Uitgaven voor het op peil houden of het bevorderen van de algemene gezondheidstoestand en uitgaven voor preventieve middelen zijn geen uitgaven wegens ziekte. Uitgaven voor voedingssupplementen, zoals vitaminen en mineralen, zijn dus in de regel niet aftrekbaar, ook al heeft een individuele patiënt er baat bij of gebruikt hij de middelen als geneesmiddel. 

Dit kan wellicht anders zijn voor vitaminen en mineralen die op medisch voorschrift in het kader van een meeromvattende medische behandeling of therapie worden gebruikt. Als het laatste bij u aan de orde is (uw arts kan u daar meer over vertellen), zou u de kosten wel in aftrek kunnen brengen.

Veel gestelde vragen m.b.t. vermogen

Hoe zit het met (eigen) vermogen?

Van belang is te weten dat het gaat om de stand van uw vermogen op 1 januari van het betreffende jaar. Alle veranderingen ná die datum hebben geen invloed. 

Daarnaast heeft iedereen een heffingvrij vermogen. Over dat bedrag hoeft u in ieder geval geen belasting te betalen. Voor 2020 is dat heffingvrij vermogen € 30.846, voor 2021 € 50.000. De vrijstelling geldt per persoon. Hebt u een fiscaal partner, dan is de vrijstelling het dubbele. Dus als uw vermogen op 1 januari 2020 minder was dan € 30.846/€ 61.692? Dan hoeft u geen belasting te betalen over uw vermogen.
 

Is de overwaarde van mijn huis ook vermogen?

Als het gaat om het huis waar uzelf woont, telt uw huis niet mee als uw vermogen. Dus ook de overwaarde niet. Dat zou anders zijn bij een tweede woning, of een woning die wel uw eigendom is maar die u niet zelf bewoont.

Veel gestelde vragen m.b.t. inkomen

Wat als je 3 inkomens hebt (tot eind juli gewerkt, dus loon ontvangen, en daarna AOW en pensioen)?

Dat maakt de situatie enigszins anders dan in het webinar is behandeld. U hebt dan in één jaar drie bronnen van inkomsten, waarvan twee tegelijkertijd (AOW en pensioen). Daarnaast geldt voor u een speciaal tarief voor de heffing omdat u in juli vorig de AOW-leeftijd hebt bereikt. Tot uw AOW-leeftijd betaalt u ook AOW-premie, daarna niet meer.

Uw tarief in de eerste tariefschijf is 28,4% in 2020. Of u een teruggave kunt verwachten, hangt vooral af van de hoogte van uw inkomen. De enige manier om daar duidelijkheid in te krijgen is de aangifte IB doen. 
 

Mag je bijverdiensten hebben? En is daar een vrijgesteld bedrag voor?

Er is geen apart bedrag voor bijverdiensten. Het kan echter zijn dat de inkomsten zelf zo laag zijn, dat u geen belasting hoeft te betalen. Belangrijke vraag is of er wel sprake is van verdiensten die belast zijn. En dat is een lastige vraag om te beantwoorden. Er bestaat geen lijst o.i.d. Inkomsten die vanuit een hobby plaatsvinden zullen in het algemeen niet leiden tot belaste inkomsten. M.a.w. de verrichte werkzaamheden moeten plaatsvinden in het economisch verkeer. Als dat het geval is, hebt u te maken met belaste inkomsten. 

 

Hoe zit het met de aangifte van alleenstaanden met AOW en pensioen?

Ook als u alleenstaand bent en twee inkomens tegelijkertijd ontvangt, kloppen de ingehouden loonheffingen niet. Of u recht hebt op een teruggave, hangt ook in deze situatie af van het totaal van de inkomens. Bij een hoog aanvullend pensioen zou het zelfs zo kunnen zijn dat er bijbetaald moet worden. Het uitrekenen is de enige optie om er achter te komen.

 

Er wordt regelmatig gesproken over verzamelinkomen. Zijn dit alle brutobedragen, zoals op jaaropgaves staan vermeld, bij elkaar opgeteld?

Het verzamelinkomen is inderdaad het totaal van de inkomens. Wel de inkomens per persoon. Maar – om het lastig te maken- daar hoort niet alleen het bedrag op de jaaropgaven bij, maar ook bijvoorbeeld het deel van het vermogen dat belast is. Dat laatste is natuurlijk niet bij iedereen van toepassing. Het verzamelinkomen wordt ook minder als er aftrekposten zijn. 

Stel, u hebt een AOW en een aanvullend pensioen van elk € 10.000. Als u verder geen andere inkomsten en/of aftrekposten hebt, is uw verzamelinkomen € 20.000. Zou u een aftrekpost van bijvoorbeeld € 1.000 hebben, dan is uw verzamelinkomen € 19.000. Het aangifte programma rekent automatisch uw verzamelinkomen uit.

ANBO Belastingservice: hulp bij uw belastingaangifte

  • Hulp bij het indienen van uw belastingaangifte
  • Onkostenvergoeding van €12,- per huisadres
  • Fiscaal partner voor €5,- eenmalig
  • Gratis check op huur- en zorgtoeslag
  • Waar mogelijk hulp aan huis (of op afstand)
  • Ook bij het aanvragen van uitstel