woningmarkt

Geen visie op toekomst (senioren)woningmarkt

Geplaatst op 04-03-2014

ANBO heeft nog flink wat kritiek op het wetsvoorstel Wijziging Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting, dat minister Stef Blok (Wonen) ter consultatie heeft voorgelegd. Zo mist ANBO concrete mogelijkheden voor gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties om vernieuwingen op het terrein van wonen en zorg te realiseren. Ook is er nog altijd geen antwoord op de vraag hoe wonincorporaties en zorginstellingen de transitie van hun 'overbodige' zorgvastgoed kunnen vormgeven.

Te weinig investeringsmogelijkheden

ANBO maakt zich grote zorgen over het gebrek aan investeringsmogelijkheden om zorgvastgoed duurzaam te verbouwen naar andere woonvormen. De investeringen in de woningmarkt blijven onder andere achter door de verhuurdersheffingen waar woningcorporaties mee te maken hebben. Zorginstellingen hebben tegelijkertijd te kampen met leegstand op afdelingen en in huizen, omdat de instroom van nieuwe cliënten met een lichte zorgvraag al sinds begin 2013 gestopt is. Leegstaand vastgoed is een financieel risico voor zorginstellingen, en herontwikkeling blijkt in veel gevallen onhaalbaar zonder steun van (rijks)overheid en/of woningcorporaties. ANBO heeft er eerder op aangedrongen bij verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn dat dit zorgvastgoed prioriteit moet zijn in de hervorming van de langdurige zorg

'Kapitaalvernietiging'

"De overheid wekt het beeld dat de markt op dit punt zijn werk wel zal doen. De werkelijkheid is in deze gereguleerde markt ingewikkelder en vereist flankerend overheidsbeleid en een perspectief. In dit verband wijzen wij op het recente advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) waarin voor dit punt aandacht wordt gevraagd en wordt gewezen op het risico van kapitaalvernietiging", aldus ANBO-directeur Liane den Haan in haar reactie op Blok. 

'Toenemend verschil tussen vraag en aanbod van verzorgd wonen'

De RLI heeft in opdracht van de minister advies uitgebracht over de toekomst van de woningmarkt met betrekking tot de zorghervormingen. De Raad constateert dat dat de hervormingen van de langdurige zorg goed aansluiten op de wens om langer zelfstandig te blijven. Op korte termijn leidt dat echter tot een toenemend verschil – zowel kwalitatief als kwantitatief – tussen vraag en aanbod van verzorgd wonen.

“Wij zijn er van overtuigd dat de markt het woningtekort voor senioren kan oplossen en aan de groeiende vraag naar wonen met zorg of ondersteuning kan voldoen. Dat betekent wel dat partijen, zoals woningcorporaties en zorginstellingen, met elkaar moeten kunnen samenwerken én dat er voldoende investeringsruimte gecreëerd wordt”, zei Den Haan destijds.  

Gebrek aan woningen

ANBO stelt los hiervan dat de druk op het segment woningen onder de huurgrens van € 700 toenemen, ten gevolge van het scheiden van wonen en zorg. Senioren met een middeninkomen komen dan in de knel, omdat zij niet in aanmerking komen voor woningen in de sociale huursector. "Gegeven het feit dat woningen in dit marktsegment in onvoldoende mate vanuit de markt worden aangeboden constateren wij dat hier een taak voor corporaties ligt. De novelle vinden wij op dit punt rigide en niet probleemoplossend." 

ANBO wil actieplan ouderenhuisvesting

Minister Blok beloofde eind vorig jaar de ontwikkelingen op het gebied van ouderenhuisvesting op de voet volgen, maar hij zei pas na maart 2014 bekijken of aanvullende actie noodzakelijk is. Het tekort aan geschikte woningen is nu geraamd op 84.000 en er wordt een noodzakelijke uitbreiding verwacht van 44.000 woningen per jaar tot 2021. Door de wijzigingen op het gebied van het scheiden van wonen en zorg zal de vraag naar dergelijke geschikte woningen voor senioren en mensen met een beperking toenemen, zo bleek uit de Monitor Investeren voor de Toekomst 2012. ANBO pleitte destijds, net als de PvdA en 50Plus, om het actieplan ouderenhuisvesting een nieuwe impuls te geven, en opnieuw op te starten. Er zit te weinig daling in het tekort aan levensloopbestendige woningen.  Minister Blok zei eerder dat er geen noodzaak meer was voor een landelijk actieplan ouderenhuisvesting, omdat de tekorten voldoende zijn geïnventariseerd en de bal lokaal ligt voor de bouw van extra woningen.

ANBO.nl maakt gebruik van cookies
anbo.nl plaatst cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer leest u hier meer over. Sluiten