Kamer stemt in met nieuwe Wmo

Geplaatst op 25-04-2014

“Met nog enkele honderden nachten slapen wordt het voor gemeenten een flinke klus. Zeker omdat de samenwerking de zorgverzekeraars over bijvoorbeeld de wijk- en thuisverpleging en het nieuwe indicatiesysteem voor goede zorg en ondersteuning bínnen de muren van een zorginstelling nog in nevelen gehuld is. Dit is pas één van drie nieuwe zorgwetten; de samenhang ertussen kan deze hervorming maken of breken. Dat gezegd hebbende: ANBO staat achter de visie van de staatssecretaris. Zo lang mogelijk zelfstandig, met hulp en zorg in de buurt, is de toekomst van de zorg. Niemand kan nu achterover leunen: er moet een nieuw zorgsysteem worden aangelegd en we hebben het over kwetsbare mensen. Wij hopen dat gemeenten coulance betrachten in dit overgangsjaar”, zo reageert Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, dé belangenbehartiger voor senioren, op het aannemen van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning.  

Aandachtspunten van ANBO

Op 22 april stuurde ANBO een laatste brief aan de vaste Kamercommissie VWS over de aandachtspunten voor het debat. Vier punten daaruit zijn door fracties aangekaart, waarvan twee met succes.

  1. De positie van de mantelzorger wordt versterkt: ook met zíjn behoeften moet nu in het onderzoek naar de mogelijkheden voor de cliënt rekening gehouden worden;
  2. Cliënten worden door gemeenten gewezen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is zinvol als de relatie met de mantelzorg ontbreekt of niet goed is;
  3. Door de SP is, helaas zonder succes, de onterechte vrijheid van gemeenten aangekaart om, ondanks dat ze hiervoor 216 miljoen krijgen, zelf te bepalen of ze een regeling voor meerkosten zorg voor mensen met een chronische ziekte of beperking opstellen;
  4. Het CDA en GroenLinks hebben een motie ingediend over de ongewenste stapeling van eigen bijdragen, waar gemeenten onvoldoende zicht op hebben. Na een eerder advies van de staatssecretaris om tegen te stemmen, verwierp de Kamer de motie. 

Lees het gehele overzicht van aandachtspunten van ANBO en de punten die zijn overgenomen door de Tweede Kamer.

Ook Binnenlands Bestuur geeft een mooie analyse van het debat en de uitkomst ervan.

De Zorg Onze Zorg

ANBO lanceerde eerder het meldpunt ‘de zorg onze zorg’ met als expliciet uitgangspunt om van deze hervorming van de zorg een succes te maken. “Wij weten dat mensen zich zorgen maken. Maar we weten ook dat de hervorming van de langdurige zorg in principe aansluit bij een brede behoefte om thuis oud te worden. Hervorming is dus noodzakelijk, maar het zou rampzalig zijn als kwetsbare mensen tussen wal en schip vallen omdat er onvoldoende zorg en hulp voor hen is. Kortom: het moet niet alleen anders in de zorg. Het moet beter in de zorg! Met dit meldpunt leveren we een bijdrage aan zorg en ondersteuning op maat voor iedereen”, zo zei Den Haan gisteren.

Lees alles over de nieuwe Wmo 

Wetsvoorstel Wmo2015 
Infographic Wmo2015
Memorie van toelichting  
Input ANBO voor dit debat 
Gespreksverslag eerste termijn 
Gespreksverslag tweede termijn (inclusief mondelinge antwoorden staatssecretaris Van Rijn op eerste termijn)
Schriftelijke antwoorden eerste termijn
Antwoorden staatssecretaris Van Rijn op tweede termijn is nog niet beschikbaar
Overzicht en uitslag stemmingen amendementen
Overzicht en uitslag stemmingen moties 

ANBO.nl maakt gebruik van cookies
anbo.nl plaatst cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer leest u hier meer over. Sluiten