Zeggenschap

Medezeggenschap gepensioneerden

ANBO houdt zich actief bezig met het pensioensysteem. We bevorderen dat de overgang van het huidige pensioenstelsel naar een nieuw meer toekomstbestendig pensioensysteem op de juiste manier verloopt.

Ook behartigt ANBO namens zijn leden de belangen bij pensioenfondsen. Dit gebeurt zowel via lobbywerk in Den Haag voor een wettelijk kader met regels voor goed pensioenbestuur en toezicht (Governance), als met activiteiten met betrekking tot het voordragen van kandidaten voor deelnemersraden van pensioenfondsen.

Governance

Circa twee jaar geleden zijn de voorgaande kabinetten gestart met veranderingen in het kader van goed pensioenbestuur en zeggenschap van gepensioneerden bij hun pensioenregeling. Dit als gevolg van een aantal rapporten en wensen vanuit onder andere de ouderenorganisaties/gepensioneerden.

Dat heeft geleid tot het door toenmalig minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediende wetsvoorstel 'Versterking bestuur pensioenfondsen'. Daarover is toen met veel partijen - ook ANBO - over gesproken, onder andere tijdens een aantal ronde tafelconferenties in de Tweede Kamer. Er ligt nu een definitief wetsvoorstel voor behandeling in de Tweede en vervolgens Eerste Kamer. Dan is - naast een aantal andere bestuurlijke zaken - de zeggenschap van gepensioneerden binnen pensioenfondsen een wettelijk feit. 
Lees hier meer over de visie van ANBO over bestuur en deelnemersraden pensioenfondsen.

Deelnemersraad

ANBO behartigt sinds een paar jaar de belangen van deelnemers en gepensioneerden bij diverse pensioenfondsen. Ook draagt de organisatie leden voor om zitting te nemen in een deelnemersraad. Op die wijze kunnen zij invloed uitoefenen op de uitvoering van de pensioenregeling.

Een bedrijfstakpensioenfonds is wettelijk verplicht een deelnemersraad in te stellen. In die deelnemersraad zitten deelnemers en pensioengerechtigden op basis van hun onderlinge getalsverhoudingen. Leden van een deelnemersraad kunnen worden gekozen; kandidaten worden voorgedragen door een vereniging van één van de geledingen. Als er geen verkiezing plaatsvindt, dan zorgen de toegelaten verenigingen op basis van hun ledentallen voor een vertegenwoordiging in de deelnemersraad.

ANBO.nl maakt gebruik van cookies
anbo.nl plaatst cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer leest u hier meer over. Sluiten