Veelgestelde vragen pensioen

Met uw inleg (pensioenpremie) moet uw pensioenfonds aan het werk om u een zowel zeker als hoog pensioen uit te keren. Enerzijds belegt uw fonds in bijvoorbeeld Duitse en Nederlandse staatsobligaties, die weinig risico opleveren, maar helaas ook een beperkt rendement. Tegelijkertijd belegt uw pensioenfonds in aandelen, die op termijn gemiddeld een hoger rendement bieden, maar ook sterk in waarde kunnen variëren. Pensioenfondsen weten zo uiteindelijk van elke ingelegde euro er drie of vier te maken. De pensioenfondsen hebben nu 1000 miljard euro in kas, waarvan een kwart bestaat uit premie-inleg en drie kwart uit beleggingsrendement.

Alle pensioenfondsen moeten beleggen om te zorgen dat er genoeg pensioen is voor alle deelnemers. De premie-inleg alleen is nooit voldoende om u van een waardevast pensioen te voorzien. De rentestand geeft aan hoeveel rendement het pensioenfonds mag verwachten op zijn beleggingen. Bij een lage rentestand moet een pensioenfonds rekening houden met lage beleggingsopbrengsten. Op de lange termijn kan een fonds dan geld tekort komen. Om dat voor te zijn moeten de pensioenfondsen nu al maatregelen nemen. Het mag nooit zo zijn dat een fonds alvast geld uitkeert aan de gepensioneerden, en dat er dan geen geld meer overblijft voor de twintigers en veertigers.

Om de voortdurende financiële crisis het hoofd te bieden, wordt de rente kunstmatig laag gehouden. Hierdoor moeten de fondsen rekening houden met lage opbrengsten en grote tegenvallers.

De dekkingsgraad geeft weer hoeveel geld een pensioenfonds in kas heeft ten opzichte van zijn verplichtingen. De dekkingsgraad wordt berekend met de gemiddelde rentestand van de laatste drie maanden.

Een dekkingsgraad van 100 procent betekent dat er voor elke euro die uitgegeven moet worden aan pensioen, ook één euro in de kas zit. 105 procent is de minimaal verplichte dekkingsgraad. Bij alles onder de 105 procent, spreekt men van 'onderdekking'. Ideaal is een dekkingsgraad van 120 procent. Dan heeft het pensioenfonds genoeg buffers om tegenvallers op te vangen.

De pensioenfondsen hebben sinds het uitbreken van de crisis vijf jaar de tijd gekregen om de dekkingsgraad tenminste op 104,2 procent te krijgen. Enkele tientallen fondsen liepen per 31 december 2012 zoveel achter op dit herstelpad, dat zij een eerste keer hun pensioenuitkering moesten korten. Alle fondsen moeten op 31 december 2013 aan die 104,2 procent voldoen. Is dat niet het geval dan dienen de betrokken fondsen de pensioenen verder te korten, tot het niveau dat aan de eis van de dekkingsgraad is voldaan. Door de opgelopen rente en de opgeveerde beurs is het risico van korten afgenomen.

Ja. Er is voldoende pensioengeld in de kassen van de fondsen om gepensioneerden van een pensioen te voorzien. Echter, het pensioenfonds moet ook over veertig jaar nog pensioen kunnen uitkeren. Daarom nemen de pensioenfondsen nu al maatregelen. Zo zijn veel pensioenen niet aangepast aan de prijsstijgingen.

Niemand betaalt genoeg premie voor een waardevast pensioen. Het vermogen van de pensioenfondsen is voor een groot deel het resultaat van beleggingen. De pensioenfondsen hebben nu 1400 miljard euro in kas. Daarvan is slechts 250 miljard opgebracht uit pensioenpremie. De rest komt voornamelijk uit beleggingen. Als het pensioenfonds enkel met laag risico zou beleggen, dan zou uw pensioenuitkering 40 procent lager zijn. Om hetzelfde pensioen te krijgen als wat u nu krijgt, dan zou u 70 procent meer premie moeten gaan betalen.

Ja. Het prepensioen (of de VUT) bestaat niet meer. Toch kunnen veel mensen nog vervroegd met pensioen. Feitelijk wordt het ouderdomspensioen namelijk naar voren gehaald om eerder dan met 65 jaar met pensioen te kunnen. Hierdoor is er geen onderscheid tussen vroegpensioen en ouderdomspensioen.

U heeft nog vragen?

Neem dan even contact met ons op, wij helpen u graag!

ANBO.nl maakt gebruik van cookies
anbo.nl plaatst cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer leest u hier meer over. Sluiten