ANBO's visie op een #goedpensioen

Een goed pensioen heeft er in Nederland ervoor gezorgd dat de armoede onder ouderen in Nederland tot de laagste ter wereld behoort. Dat pensioen staat in het huidige stelsel onder druk, omdat de wetgever pensioen te veel als een financieel product benadert. De waarde van miljoenen pensioenen is de afgelopen tien jaar met 20 tot 25 procent gedaald en die achteruitgang zet zich voort.

ANBO vindt pensioen vooral belangrijk omdat ouderen nu en in de toekomst meer op zichzelf zijn aangewezen, nu de overheid steeds verder terugtreedt. Een goed pensioen is voor gepensioneerden een voorwaarde om op een waardige, zelfstandige manier te kunnen leven.

ANBO vindt dat een pensioenstelsel gericht moet zijn op een adequate vervanging van het eerder genoten inkomen. In praktijk komt dat neer op tachtig procent van het bruto gemiddelde inkomen. ANBO vindt dat de premie op dat doel gebaseerd moet zijn. ANBO is dus tegen premieregelingen, waarbij de premie voorop staat en de deelnemer maar moet zien wat dat potje later als pensioen oplevert. ANBO accepteert dat pensioen minder zeker wordt, op voorwaarde dat er meer kans is op een beter pensioen. Onder de huidige regels wordt pensioen zeker minder. 

ANBO wil een evenwichtig pensioenstelsel. Te veel worden jongeren en ouderen in de politiek tegen elkaar opgezet. Ouderen zien hun pensioeninkomen elk jaar in waarde dalen, terwijl jongeren bang zijn dat er straks geen geld meer is als zij met pensioen gaan. Werknemers in de leeftijd van 35 tot 55 jaar zijn bang dat zij de tol van het afschaffen van de doorsneeproblematiek betalen. 

ANBO vindt dat de politiek de bangmakerij moet staken en samen met de pensioenfondsen het vertrouwen moet herstellen. Voor een nieuw pensioenstelsel geldt dat zij duidelijk moeten laten zien hoe op een evenwichtige manier aan alle generaties recht wordt gedaan.

ANBO wil dat wij samen het pensioen opbouwen. Dat levert op alle gebied betere uitkomsten op. We kunnen samen een eventuele hogere levensverwachting dragen. Samen beleggen betekent minder risico als de economie even wat minder draait. Een collectief, solidair pensioen is een noodzaak om de verplichting overeind te houden. Als die zou wegvallen, begint de definitieve afbraak van het beste pensioenstelsel ter wereld.

ANBO wil ook dat alle werkenden meedoen om armoede in de toekomst te voorkomen. Dat wil zeggen: ook zzp’ers en werkenden in de ‘witte vlekken’ dienen pensioen op te bouwen. Voor onder meer uitzendkrachten en payrollers moeten deugdelijke regelingen te worden ingesteld.

Een andere rekenrente is een absolute voorwaarde om een nieuw stelsel mogelijk te maken. De huidige deelnemers betalen (in overgrote meerderheid) een premie die is gebaseerd op een voorzichtig rendement. ANBO wil dat die rente ook als rekenrente wordt gebruikt voor de dekkingsgraad van de fondsen. Het voorliggende alternatief om de zogeheten pensioentoezegging - de indicatie van de hoogte van het pensioen op de dag dat het pensioen wordt uitgekeerd -  te baseren op de marktrente is onzinnig: óf de premie moet dan met tientallen procenten omhoog óf de toezegging met tientallen procent omlaag. In alle gevallen zal het vertrouwen in het pensioenstelsel tot nul dalen.

De hogere rekenrente heeft voor alle deelnemers voordelen: jongeren bouwen meer op, het pensioen kan worden geïndexeerd en pensioenfondsen krijgen ruimte om vanuit het vermogen de getroffen groepen te compenseren bij het afschaffen van de doorsnee-opbouw.

Een goede overgangsregeling is nodig, omdat het nog jaren duurt voordat een nieuw stelsel het huidige vastlopende systeem vervangt. ANBO vindt dat pensioenfondsen alleen hoeven te korten als dat volgens de nieuwe rekenregels verplicht zou zijn. 

De AOW-leeftijd stijgt veel te snel. ANBO volgt de voorstellen van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Dat wil zeggen: de AOW-leeftijd langzamer laten stijgen tot 67 in 2025. De 1-op-1-koppeling (een jaar langer leven is een jaar langer werken) moet worden afgeschaft en vervangen door een regeling, waarbij de verhouding gewerkte jaren – AOW-jaren gelijk blijft. In praktijk is dat per extra levensjaar acht maanden langer moet worden gewerkt.

De AOW-leeftijd op 66 jaar bevriezen is relatief duur en ontkent de ontwikkeling van de levensverwachting van de afgelopen tientallen jaren.

8. Voor zware beroepen dient een oplossing te komen vanuit de betrokken sectoren. De zogeheten rvu-boete - een 'boete' op eerder stoppen van de belastingdienst naar de werkgever - moet vervallen, zeker als het gaat om specifieke sectorale regelingen. De overheid kan dat controleren bij het algemeen verbindend verklaren van cao’s. Voordeel is dat de kosten door de sectoren worden gedragen, wat een stimulans moet zijn om meer te investeren in betere arbeidsomstandigheden. 

Juist in de discussie over zware beroepen heeft de overheid zich onbetrouwbaar getoond: wel de versnelde verhoging van de AOW-doorvoeren, terwijl de beloften rond de regelingen voor zware beroepen nooit zijn ingelost. De overheid heeft bovendien de fiscale kaders voor pensioenopbouw steeds verder beperkt. De overgang van een eindloonregeling naar een middelloonregeling heeft door de verstikkende rekenregels de pensioen van vele miljoenen Nederlanders uitgehold. De pensioensector dient te kunnen rekenen op een betrouwbare overheid.

Na tien jaar lijkt de discussie over een nieuw stelsel weer vastgelopen. ANBO vindt dat alle partijen de moed dienen te tonen om in te schikken om het pensioenstelsel in Nederland te verbeteren. Met 1400 miljard euro op de bank begrijpen deelnemers niet dat hun pensioen elk jaar in waarde afneemt. Jongeren wordt ten onrechte – om politiek gewin – wijs gemaakt dat er straks misschien geen geld meer is. 

U heeft nog vragen?

Neem dan even contact met ons op, wij helpen u graag!

ANBO.nl maakt gebruik van cookies
anbo.nl plaatst cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer leest u hier meer over. Sluiten