Verzorging en verpleging thuis

Verpleging en verzorging thuis heet vanaf 1 januari 2015 'wijkverpleging'. Wijkverpleging valt onder het Besluit Zorgverzekeringswet en daarmee onder het basispakket van de zorgpolis. Het eigen risico is niet van toepassing op wijkverpleging.

ANBO volgt nauwlettend of het budget voor wijkverpleging wel voldoende is in 2016. Daarnaast hamert ANBO erop dat de wijkverpleegkundige nauw samenwerkt met de gemeente (die ondersteuning op grond van de Wmo biedt). Bijvoorbeeld door deelname aan een sociaal wijkteam of in ieder geval nauwe afstemming met het sociale wijkteam of – als die er niet is - met het Wmo meldpunt.

Vanaf 2017 moeten de zorgverzekeraars het gehele risico van de kosten voor wijkverpleging dragen. ANBO heeft meerdere keren gewaarschuwd voor gevolgen voor de premie.

Naast verpleging en verzorging door de wijkverpleging kan ook langdurige zorg thuis worden geboden, als mensen een indicatie van het CIZ hebben op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Verpleging thuis kan worden geboden in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb), volledig pakket thuis (vpt) of modulair pakket thuis (mpt).

De verwachting is dat deze vormen van zware zorg thuis in de toekomst vaker zullen voorkomen omdat de meeste mensen immers zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen. ANBO pleit er in dit verband voor dat mensen een weloverwogen keus maken en zich ook goed vooraf laten informeren over de eigen bijdrage die ze bij de verschillende vormen moeten betalen.

ANBO.nl maakt gebruik van cookies
anbo.nl plaatst cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer leest u hier meer over. Sluiten