Veranderingen in de zorg

De kosten in de langdurige zorg zijn de afgelopen jaren zo gestegen dat er nu grote hervormingen nodig zijn om ze te beheersen. In de periode 2010-2012 zijn de kosten voor de AWBZ (langdurige zorg) namelijk met 16% gestegen, terwijl de economie maar met 1,2% groeide. Zorgkosten namen zo een steeds groter aandeel in onze economie in. Het gevolg: minder geld voor andere doelen zoals onderwijs of wonen. De zorgkosten moesten dus omlaag. Daarom is sinds 2015 veel veranderd op het gebied van langdurige zorg. Deze verandering – ook wel 'transitie van de zorg' genoemd, is vastgelegd in drie zorgwetten:

De nieuwe Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning)
De gemeente kan haar inwoners ondersteuning bieden op het gebied van onder andere huishoudelijke hulp, vervoer en woningaanpassing. Als een inwoner om hulp vraagt, is de gemeente verplicht onderzoek te doen naar de persoonlijke situatie, mogelijkheden van mantelzorger(s) en mogelijkheden om gebruik te maken van algemene voorzieningen.

Weten wat ANBO doet rond de Wmo? Klik hier. Op Raad & Daad vindt u ook veelgestelde vragen én antwoorden over de langdurige zorg, zorgverzekeringen en de Wmo.   

De Wet langdurige zorg (Wlz)
Deze wet vervangt de voormalige AWBZ. Op basis van de Wlz kan iedereen die 24-uurs zorg of permanent toezicht nodig heeft, zorg krijgen: in een verpleeghuis of thuis.

De Zorgverzekeringswet
Vanaf 2015 valt hier verpleging en verzorging thuis (ook wel 'wijkverpleging' genoemd) onder.

ANBO.nl maakt gebruik van cookies
anbo.nl plaatst cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer leest u hier meer over. Sluiten