voordeur huisnummers

'Nieuwe Wmo leidt tot rechtsongelijkheid'

Geplaatst op 13-09-2013

Het is een schande dat de Rijksoverheid de bevoegdheden voor het onaangekondigd binnendringen van de woning opnieuw wil uitbreiden. Dat zegt ANBO in reactie opberichtgeving van Trouw over de reactie van de Raad voor de Rechtspraak op de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Deze wet, die de overheveling van zorgtaken van Rijk naar gemeente regelt, is nog niet openbaar, maar wel al voor advies naar zowel de Raad van State als de Raad voor de Rechtspraak gestuurd. Laatstgenoemde stelt dat "het wetsvoorstel dat de langdurige zorg vanaf 2015 regelt, tot onduidelijkheid en een verminderde rechtsbescherming [leidt] van mensen die zorg nodig hebben."

Opsporen bijstandsfraude

De mogelijkheden voor onaangekondigd huisbezoek zijn vorig jaar verruimd in het kader van het opsporen van bijstandsfraude. ANBO was toen kritisch op deze huisbezoeken, in het bijzonder omdat zij kunnen plaatsvinden zonder gerede verdenking. Blijkbaar is het kabinet van zins deze mogelijkheid verder uit te breiden, zodat gemeenten in het kader van de Wmo onaangekondigd kunnen controleren of de verstrekte zorg passend is. De Raad voor de Rechtspraak zegt daarover: "In het wetsvoorstel is een veel verdergaande bevoegdheid tot het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner opgenomen dan thans geldt in het kader van de sociale zekerheid. De Raad is van mening dat er geen reden is om af te wijken van de huidige praktijk terzake en verzoekt het wetsvoorstel in die zin aan te passen."

Lange wachttijden en onzekerheid

De Raad voor de Rechtspraak is daarnaast kritisch op "de in het wetsvoorstel opgenomen werkwijze bij de maatwerkvoorziening, waarbij de zorgzoekende eerst een melding bij het college moet doen en de uitkomsten van het op basis van die melding door het college te verrichten onderzoek moet afwachten, alvorens hij een aanvraag voor een maatwerkvoorziening kan indienen." Volgens de Raad "wijkt deze werkwijze af van de systematiek van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en leidt tot onduidelijkheid en een verminderde rechtsbescherming van de zorgzoekende."

Decentraliseren leidt ook tot ongelijkheid

In het algemeen is de Raad kritisch op de decentralisatie van (zorg)taken: "Hoewel een dergelijke gang van zaken het mogelijk maakt om maatwerk te leveren, is er ook een keerzijde. De rechtszekerheid voor een burger komt onder druk te staan, omdat de voorzieningen waar hij aanspraak op wenst te maken steeds minder genormeerd zijn. Dit leidt ertoe dat het voor een burger niet inzichtelijk is waar hij aanspraak op kan maken."

Dit is kritiek die ANBO en vele andere organisaties ook steeds opnieuw voor het voetlicht hebben gebracht. Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor een groot deel van de langdurige zorg, maar er zullen geen verplichte kwaliteitskaders komen, waardoor zorg en ondersteuning straks per gemeente verschillen. ANBO maakt zich daar al langer grote zorgen over, en heeft gepleit voor regiovisies, vanuit een landelijk gesteld kader. Dit heeft ANBO in juni in een gesprek met staatssecretaris Van Rijn aangekaart.

Lees het gehele advies

 

ANBO.nl maakt gebruik van cookies
anbo.nl plaatst cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer leest u hier meer over. Sluiten