Het gaat niet over 'marktwerking', het gaat over betere samenwerking

Geplaatst op 01-03-2019

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid breekt vandaag in het Algemeen Dagblad een lans voor meer regionale en lokale samenwerking. "We moeten toe naar één team van wijkverpleegkundigen dat de wijk en de andere zorgverleners in die wijk goed kent", zo zegt de minister. En dat is goed nieuws. Ook ANBO wil dat er ingezet wordt op meer samenhangende zorg en een betere afstemming tussen zorgpartijen. Dat betekent wat ons betreft goede afspraken tussen huisarts, de wijkverpleegkundige, de medisch specialist in het ziekenhuis en de thuiszorgorganisatie. Dit is bijzonder belangrijk voor een optimaal behandelresultaat en om te voorkomen dat er onnodige zorg wordt geleverd. Een goed voorbeeld daarvan is Plicare, een organisatie van wijkverpleegkundigen die in de haarvaten van de wijk actief waren, ook op terreinen als wonen, schuldhulp en eenzaamheid. Plicare moest stoppen in Den Haag omdat de financiering niet rond kwam. "Voor ANBO is Plicare - naast het Alphense Tom in de wijk - één van de fantastische voorbeelden waarin mensen centraal staan. En de financieringsregels moeten daarop ingericht zijn. Dat heeft helemaal niets te maken met het beperken van marktwerking; de bureaucratie moet ingeperkt worden en regels moeten volgend zijn, niet leidend", zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. ANBO heeft meermaals gepleit voor het versterken van wijkteams.

Visie moet duidelijk zijn

In de regio moet er een goede visie zijn op de behoeften van bewoners en de gewenste resultaten van de samenwerking. "Daar is geen stelselwijziging voor nodig. Daar is voor nodig dat geld de burger volgt, in plaats dat de diverse uitvoerders van de diverse wetten - de Wmo, de zorgverzekeringswet en de wet langdurige zorg, die elk hun eigen financieringsregels kennen - hun eigen belang leidend maken. Nieuwe producten en diensten kunnen vervolgens gemakkelijker tot wasdom komen. Denk bijvoorbeeld aan de opzet van wijkklinieken en het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de thuissituatie", zo zegt Den Haan. Ze voegt toe dat het belangrijk is dat er een goed digitaal patiëntendossier is, dat inzichtelijk is voor alle betrokken partijen. En dat het wijkteam ook aan de slag kan met domotica en e-health, zodat mensen in hun woonomgeving ondersteund worden, zonder onnodig een beroep te doen op zorgaanbieders. 

Geen vliegen afvangen

Tot slot zegt Den Haan dat de concurrentie op de lokale arbeidsmarkt ingeperkt moet worden. "In het licht van het toenemende personeelstekort is het beter om de schaarse capaciteit goed in te zetten, dan elkaar vliegen af te vangen door elkaars personeel te benaderen met mooie aanbiedingen. Goede lokale samenwerking helpt daarbij."

 

ANBO.nl maakt gebruik van cookies
anbo.nl plaatst cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer leest u hier meer over. Sluiten