Hervorming langdurige zorg stapje dichterbij

Geplaatst op 19-12-2013

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid (VWS) hebben afspraken met elkaar gemaakt over hoe de decentralisatie van langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning van de overheid naar gemeenten overgeheveld kan worden. ANBO-directeur Liane den Haan: “Wij zijn blij dat VNG en VWS nader tot elkaar zijn gekomen en bekijken op welke manier dit immense traject het beste geleid kan worden.” Eerder riep dé belangenbehartiger voor senioren VNG nog op niet de kont in de krib te gooien nadat zij het overleg staakte omdat volgens hen een ‘onwerkbare en ongewenste’ situatie was ontstaan, omdat staatssecretaris Van Rijn de persoonlijke verzorging bij zorgverzekeraars wil onderbrengen. VNG is van mening dat dit in zijn geheel bij de gemeenten ondergebracht moet worden.

Extra budget

Besloten is dat gemeenten extra budget krijgen voor nieuwe functies om de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) uit te voeren. Gemeenten krijgen eenmalig 200 miljoen euro in 2015 om overgangsproblemen in de nieuwe werkwijze voor de langdurige zorg op te kunnen vangen. Daarnaast krijgen gemeenten vanaf 2016 structureel 200 miljoen voor vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning. Ook ontvangen gemeenten van 2015 structureel vijf procent (125 miljoen euro) van het totale budget voor persoonlijke verzorging om inwoners die hulp nodig hebben bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen te kunnen ondersteunen. Den Haan: “Wij zijn blij dat gemeenten extra budget krijgen, zeker gezien het aantal extra taken dat gemeenten erbij krijgen was het écht nodig dat zij meer geld zouden krijgen.”

Constructief aan de slag

ANBO gaat ervan uit dat de gemeenten nu heel snel en constructief aan de slag gaan om alle beleidswijzigingen op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren vanaf 2015. Er zijn nog steeds veel zorgen over ontbrekende de kennis en capaciteit bij gemeenten met betrekking tot kwetsbare doelgroepen waarvoor zij verantwoordelijk worden. Dit bleek ook uit de hoorzitting die vorige week vrijdag plaatsvond in de Tweede Kamer en het debat over de hervorming dat gisteren plaatsvond. Tijdens dat debat waren veel vragen over de financiering van de extra middelen voor gemeenten en het persoonsgebonden budget in de zorgverzekeringswet. Als het aan verzekeraars ligt komt er geen PGB in de zorgverzekering. De 200 miljoen extra budget die naar gemeenten gaat komt uit de jaarlijkse extra groeiruimte voor de AWBZ. Dit is mogelijk volgens de staatssecretaris omdat de kosten voor de AWBZ minder zullen stijgen vanaf 2015 want dan zijn de thuisverpleging en begeleiding overgeheveld naar respectievelijk de Zvw en de Wmo.

Extra wijkverpleegkundigen

Naast extra budget zijn er afspraken gemaakt over de rol van de wijkverpleegkundige. Die gaan niet alleen zorg verlenen, maar ook een schakelfunctie vervullen tussen de Wmo en de medische zorg. Ook krijgen ze een rol in de sociale wijkteams. Die ook extra geld krijgen om inwoners met zorg op maat te kunnen bedienen. Den Haan: “De eerste stappen om de overheveling van de langdurige zorg naar de gemeenten zorgvuldig over te hevelen zijn gezet. Zowel door VNG als door VWS. Dat neemt niet weg dat er nog heel werk te doen is voor 2015.We gaan ervan uit dat gemeenten constructief meewerken om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen.”  

ANBO.nl maakt gebruik van cookies
anbo.nl plaatst cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer leest u hier meer over. Sluiten