AOW

De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog. In bijgaande overzicht staat hoe de AOW-leeftijd eerst gelijk blijft en vervolgens minder snel stijgt. In plaats dat een jaar hogere levensverwachting een jaar langer werken is, wordt het nu acht maanden langer werken.. Met deze aanpassing blijft het aantal jaren werk en het aantal jaren AOW in evenwicht. ANBO vindt dit een reële verbetering.

U bent geboren: U krijgt AOW in:  Uw leeftijd als uw AOW start is:
ná 31 december 1952 en vóór 1 september 1953 2019 66 jaar + 4 maanden
ná 31 augustus 1953 en vóór 1 september 1954 2020 66 jaar + 4 maanden
ná 31 augustus 1954 en vóór 1 september 1955 2021 66 jaar + 4 maanden
ná 31 augustus 1955 en vóór 1 juni 1956 2022 66 jaar + 7 maanden
ná 31 mei 1956 en vóór 1 maart 1957 2023 66 jaar + 10 maanden
ná 28 februari 1957 en vóór 1 januari 1958 2024 67 jaar


Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Pas als de afspraken definitief zijn en ook zijn vastgelegd in de wet, gaan de nieuwe AOW-leeftijden in.

Eerste beoordeling ANBO

ANBO vindt dit een reële verbetering, die past in een model dat het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut al veel eerder publiceerde.

Kladblok met aantekeningen, pen en geld