ANBO in pensioenfondsen

ANBO heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van gepensioneerden. Daarom wil ANBO vertegenwoordigd zijn in besturen en verantwoordingsorganen van pensioenfondsen en neemt ANBO deel aan verkiezingen bij fondsen.

ANBO is nu vertegenwoordigd bij de volgende pensioenfondsen:

  • ABP: Vivien van Geen en Pim Golta vertegenwoordigen ANBO in het Verantwoordingsorgaan
  • Zorg en Welzijn (PFZW): Sjef Marcelis en Rina Kleine zitten op ANBO-stoelen in het Verantwoordingsorgaan van PFZW, dat overigens hier Pensioenraad
  • BPF Schoonmaak: Trudy Schriemer maakt als ANBO-afgevaardigde deel uit van het Verantwoordingsorgaan
  • Betonproducten: Dick Slob zit in het bestuur
  • BPF Schilders: Corrie van den Ingh-van Wijk heeft zitting in het Verantwoordingsorgaan
  • PWRI: Martin Stevens en Jan Lammers hebben zitting in het Verantwoordingsorgaan
  • Pensioenfonds Architectenbureaus: Bart van den Bos zit namens ANBO in het Verantwoordingsorgaan

In het Verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers (werkenden), de pensioengerechtigden en de werkgever(s) vertegenwoordigd. Zij zien toe op evenwichtig beleid, dat rekening houdt met de belangen van al deze groepen. Vertegenwoordigers kunnen worden gekozen door hun eigen achterban, maar soms worden zetels ook verdeeld over betrokken stakeholders op basis van hun omvang.

Het bestuur van het pensioenfonds vraagt advies aan het Verantwoordingsorgaan. Zo worden onder meer de koers, beleggingsstrategie en het rendement besproken. Het verantwoordingsorgaan oordeelt over het verleden en geeft richting aan toekomstige beleidskeuzes. Ook extern advies kan ingewonnen worden, bijvoorbeeld bij een externe actuaris of accountant.

plant in muntgeld