ANBO cultuur en omgangsvormen

ANBO cultuur en omgangsvormen

In de omgang met elkaar en met onze relaties, zowel binnen als buiten de vereniging, vinden wij een aantal waarden heel belangrijk:

Wij doen het samen

Samenwerken is noodzakelijk, we zoeken altijd de verbinding. Ieder van ons draagt zijn eigen verantwoordelijkheid en legt verantwoording af. Bij ons behartigt niemand in zijn eentje een beleidsonderwerp of draagt in zijn eentje een project. We wisselen uit en stemmen af. We maken duidelijke afspraken met elkaar en houden ons eraan. Samen vieren we successen, samen nemen we ons verlies. We delen opbrengsten en kosten met elkaar. Samen is ook de kracht van een gezamenlijke inzet op landelijk en lokaal niveau. Samen zetten wij het ANBO - belang voorop.

Wij zijn open en eerlijk

Eerlijkheid duurt het langst: dat stralen we uit naar binnen en naar buiten. Wij leven bij de gratie van vertrouwen. Onze leden kunnen vertrouwen op onze informatie en integriteit. Onze sociale partners kunnen rekenen op onze inzet en expertise. Onze collega's kunnen vertrouwen op elkaar. Wij stellen ons kwetsbaar op en respecteren elkaar. We luisteren goed naar elkaar en geven onze mening constructief. We geven en ontvangen feedback.

Wij willen de beste zijn

ANBO is de meest invloedrijke belangenbehartiger van Nederland. Daar zijn we trots op. We gaan uit van onze eigen kracht, van onze kwaliteit, van onze kennis en kunde. We willen voorop lopen en onszelf continu verbeteren. Daarom investeren we in onze mensen, in onze vrijwilligers en zijn zo dé autoriteit op het gebied van belangenbehartiging op de terreinen inkomen, gezondheid en wonen. We creëren een omgeving waar ambitieuze en innovatieve mensen zich thuis voelen. We maken de goede keuzes en behalen onze resultaten. Zo maken we onze ambities waar.

Wij kijken naar buiten

Wij zijn nieuwsgierig. We willen weten wat er speelt in de samenleving en in de vereniging. We verdiepen ons in onze leden. Optimaal samenwerken met organisaties is vanzelfsprekend. We kijken om ons heen met een open blik. We zijn kritisch – een beetje rebels misschien – en we zijn de eerste om onderwerpen die onder senioren spelen of gaan spelen, zichtbaar te maken. We stimuleren en inspireren elkaar en hebben het vermogen om te binden. We vergaren continu kennis die we graag delen met anderen. We toetsen ons werk bij relevante partijen in onze omgeving.

Wij zijn nieuwsgierig