Hoe wordt het AOW-vakantiegeld berekend?

De hoogte van de AOW-uitkering is gebaseerd op het wettelijk minimumloon. Het minimumloon wordt ieder half jaar aangepast aan de gemiddelde loonontwikkeling. 
Om de precieze AOW-bedragen uit te rekenen, rekent men het brutominimumloon om naar een nettominimumloon. Daarbij houdt men rekening de inkomstenbelasting, de heffingskortingen en de premies. 

De netto-AOW is een percentage van dit nettominimumloon Voor de gehuwden AOW is dat 50% van dat nettominimumloon. Voor alleenstaanden is dat 70%. 
De netto AOW wordt vervolgens weer omgerekend naar een brutobedrag.

Berekening vakantie-uitkering.
Hetzelfde systeem geldt ook voor de berekening van de vakantie-uitkering AOW. Het netto vakantiegeld is afgeleid van het netto vakantiegeld bij het minimumloon. 

En toch kan het gebeuren dat in een bepaald jaar het netto AOW-vakantiegeld lager is dan het jaar ervoor. En dat terwijl het minimumloon wel hoger is. 

De oorzaak is de invloed van de belasting. Het kan soms gebeuren dat bij een verhoging van het brutominimumloon een hoger belastingtarief van toepassing is. Dat betekent dat de nettovakantieuitkering lager kan uitvallen. En omdat de netto AOW daaraan gekoppeld is, wordt ook de vakantie-uitkering lager. 

Lees hieronder over welke periode de SVB de vakantie-uitkering uitbetaalt. 

Meest gestelde vragen

ANBO Helpt! Met het ANBO Adviesteam

  • Advies van het ANBO Adviesteam
  • Hulp bij u thuis, per telefoon of via e-mail
  • Hulp bij uw belastingaangifte
  • Direct, persoonlijk en telefonisch bereikbaar!

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Wilt u ook toegang tot alle informatie en diensten van ANBO, word dan nu lid.

Lid worden