Wat is de rol van mijzelf binnen het nieuwe stelsel?

Gemeenten hebben nieuwe taken gekregen om het langer zelfstandig thuis wonen te kunnen ondersteunen.  Het idee is dat gemeenten beter kunnen inspringen op de zorgbehoefte en de lokale omstandigheden van cliënten. De overheid wil dat mensen met ondersteuning en zorg langer thuis kunnen blijven wonen. De gemeente gaat ook bepalen wie begeleiding uit de Wmo nodig heeft.

Als u bijvoorbeeld thuiszorg nodig heeft (huishoudelijke hulp, verpleging of verzorging) dan kunt u een aanvraag doen bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Bij de meeste zorg betaalt u  een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoe hoog uw eigen bijdrage wordt.

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Wilt u ook toegang tot alle informatie en diensten van ANBO, word dan nu lid.

Lid worden