Abonnementstarief eigen bijdrage Wmo

Om zorg betaalbaar te houden voor iedereen en om een einde te maken aan stapeling van eigen betalingen is een abonnementstarief ingevoerd. Deze bedraagt vanaf 2020 € 19 per maand per huishouden voor het gebruik van Wmo-voorzieningen. Per 1 januari 2024 wordt de hoogte van het abonnementstarief geindexeerd naar € 20,60

Vanaf 2020 zijn zowel de maatwerkvoorzieningen, pgb’s en een deel van de algemene voorzieningen onder het abonnementstarief gebracht. Gemeenten dienen bij verordening aan te geven welke algemene voorzieningen onder het abonnementstarief vallen. 

Hiermee is geregeld dat “in ieder geval de algemene voorzieningen ter compensatie van beperkingen, waarbij een duurzame hulpverleningsrelatie wordt aangegaan tussen cliënten en betrokken hulpverleners, onder het abonnementstarief vallen”.  Huishoudelijke hulp en begeleiding zijn voorbeelden van voorzieningen die, ook als zij door gemeente als algemene voorziening worden bestempeld, onder dit abonnement vallen.

Welke gevolgen heeft het abonnementstarief voor u?

De invoering van het abonnementstarief pakt naar verwachting in de praktijk vooral positief uit voor mensen met een hoger of middeninkomen die langdurige zorg nodig hebben. Voor lage inkomens is het abonnementstarief lang niet altijd voordelig. De meeste gemeenten voeren beleid waardoor mensen met een laag inkomen op dit moment geen of een lage eigen bijdrage betalen. Ook onder de nieuwe regelgeving mogen gemeenten bijvoorbeeld de lage inkomens uitzonderen.  Gemeenten kunnen het tarief naar beneden aanpassen. Zij zijn dit echter niet verplicht. 

Omdat de wet gemeenten binnen grenzen de ruimte geeft om zelf aan te vullen welke extra voorzieningen er onder het abonnementstarief  te plaatsen kan de inhoud van het abonnement per gemeente verschillen. 

ANBO Advies

  • Persoonlijk advies
  • Hulp bij u thuis, per telefoon of via e-mail
  • Snel antwoord op uw vraag
  • Het ANBO Adviesteam is er voor u
  • Direct, persoonlijk en telefonisch bereikbaar!
  • ANBO leden waarderen ons advies met een 8,5
  • Exclusief en gratis voor leden

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Wilt u ook toegang tot alle informatie en diensten van ANBO, word dan nu lid.

Lid worden