Mijn gezondheid gaat achteruit en ik kan wel wat hulp gebruiken. Wat moet ik doen?

U kunt er voor kiezen om uw hulp of ondersteuning zelf te regelen, bijvoorbeeld met uw mantelzorger of iemand anders die u kan helpen. Lukt dat niet, dan is uw gemeente de volgende stap. Hulp aanvragen via de gemeente werkt zo:
1. Meld u bij de gemeente en geef aan dat u hulp nodig hebt. Vaak heeft de gemeente een Wmo-loket waar u terecht kunt.
2. De gemeente doet een onderzoek naar uw zorgvraag via het zogeheten keukentafelgesprek. Een vertegenwoordiger van de gemeente komt naar u toe om te spreken over uw persoonlijke situatie en uw behoefte aan ondersteuning. Uw mantelzorger of ondersteuner mag daarbij aanwezig zijn.
3. Vraag om het verslag van dit gesprek; de gemeente is daartoe wettelijk verplicht dus u heeft daar echt recht op.
4. Bent u het niet eens met de inhoud van het verslag? Geef schriftelijk (of per mail) aan met welke passage u het niet eens bent en waarom.
5. Heeft u een woningaanpassing zoals een traplift of douchebeugels nodig? Doe dan een aanvraag om een maatwerkvoorziening. Het verslag alleen is niet voldoende om in aanmerking te komen voor een voorziening als een woningaanpassing.
6. De gemeente neemt naar aanleiding van uw aanvraag een besluit, oftewel een beschikking. U kunt zien of het om een echte beschikking gaat als onderaan de brief staat dat u binnen zes weken bezwaar kunt maken.
7. Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Bent u lid van ANBO? Download dan bij Raad & Daad een modelbezwaarschrift of vraag de Raad & Daad Advieslijn om ondersteuning.

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Wilt u ook toegang tot alle informatie en diensten van ANBO, word dan nu lid.

Lid worden