Ik heb verpleging of verzorging nodig, waar kan ik dit aanvragen?

Heeft u verpleging of verzorging thuis nodig? Dit kunt u regelen door thuiszorg - niet te verwarren met huishoudelijke hulp - aan te vragen. Verpleging of verzorging kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij bepaalt of u recht heeft op verpleging of verzorging. 

De Wet maatschappelijke ondersteuning gaat vanaf 2015 veranderen. De verpleging en verzorging thuis gaat over naar de Zorgverzekeringswet en valt dan onder het basispakket van uw zorgverzekering. Wel loopt vanaf 2015 de aanvraag van deze zorg via uw via gemeente. Dit heeft te maken met wijziging van de Wmo, waarbij de gemeente uw gehele situatie integraal bekijkt. Naast verpleging en verzorging thuis zijn er misschien nog wel andere of alternatieve vormen van ondersteuning nodig.  

Aanvragen voor langdurige zorg in een verblijf kunt u indienen bij het CIZ. De criteria voor opname in een verblijf worden steeds zwaarder. Het beleid van het kabinet is dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Wilt u ook toegang tot alle informatie en diensten van ANBO, word dan nu lid.

Lid worden