Mijn vader of moeder kan niet meer thuis wonen. Wat nu?

Roep via de huisarts de hulp in van de thuiszorg en wijkverpleegkundige. Zij kennen de instanties, organisaties en regelingen. Soms is een acute opname nodig, bijvoorbeeld als een mantelzorger uitvalt of als er thuis gevaarlijke situaties ontstaan. Er is dan sprake van een crisissituatie. Maar een oudere kan er ook zelf voor kiezen om niet langer thuis te wonen. 

Bij ouderen die alleen wonen, kunnen gevaarlijke situaties of de noodzaak tot ongeplande zorg reden zijn om een indicatie aan te vragen voor een verpleeghuis. Ongeplande zorg is bijvoorbeeld dat iemand niet meer zelfstandig naar de wc kan. Dan wordt het lastig om zelfstandig thuis te blijven wonen. Geplande zorg, zoals wassen, aankleden en naar bed gaan, kan op vaste momenten worden geboden, maar wc-bezoek meestal niet. Bij ouderen die samenwonen, ligt het omslagpunt om naar een verpleeghuis te gaan vaak bij het moment dat de partner of andere mantelzorger de zorg niet meer aankan.

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Wilt u ook toegang tot alle informatie en diensten van ANBO, word dan nu lid.

Lid worden