Wat is de rol van mijzelf voor de Wmo en Wlz?

Vanaf 2015 gaat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderen, verdwijnt de AWBZ en wordt de Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. Gemeenten gaan dan taken overnemen die op dit moment nog binnen de AWBZ vallen. Dit valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het idee is dat gemeenten beter kunnen inspringen op de zorgbehoefte en de lokale omstandigheden van cliënten. De overheid wil dat mensen met ondersteuning en zorg langer thuis kunnen blijven wonen. De gemeente gaat ook bepalen wie begeleiding uit de Wmo nodig heeft.

De Wet langdurige zorg is voor kwetsbare ouderen die blijvend, 24 uur per dag, zorg nodig hebben. Meer over de Wlz leest u op de website van de Rijksoverheid. Voor de Wlz betaalt u een eigen bijdrage.

Ook als u zorg uit de Wmo ontvangt bent u verplicht om een eigen bijdrage te betalen. De eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van uw gezinssamenstelling, uw leeftijd, het inkomen van u en uw partner en de voorzieningen die u krijgt. Meer hierover kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.

Hulp uit de Wmo kunt u aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. De Wlz wordt uitgevoerd door uw zorgverzekering en geregeld door het zorgkantoor, net als bij de AWBZ.

ANBO Advies

  • Persoonlijk advies
  • Hulp bij u thuis, per telefoon of via e-mail
  • Snel antwoord op uw vraag
  • Het ANBO Adviesteam is er voor u
  • Direct, persoonlijk en telefonisch bereikbaar!
  • ANBO leden waarderen ons advies met een 8,5
  • Exclusief en gratis voor leden

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Wilt u ook toegang tot alle informatie en diensten van ANBO, word dan nu lid.

Lid worden