Op welk inkomen (AOW en pensioen) kan het beste de loonheffing ingehouden worden?

Op welk inkomen (AOW en pensioen) kan het beste de loonheffing ingehouden worden? Het laagste of het hoogste?

Dat maakt voor het uiteindelijke resultaat niet uit. U betaalt de belasting die bij uw inkomen hoort. Daar gaat de ingehouden loonheffing van af. 
Het gaat om de loonheffingskorting. Die wordt standaard bij de AOW toegepast. De loonheffing op de AOW is daar dan € 0. Op het aanvullend pensioen wordt op iedere euro loonheffing ingehouden. Daar wordt de korting niet verrekend.

Draait u het om (korting niet op de AOW maar wel op uw pensioen) dan zal minder loonheffing op uw pensioen worden ingehouden. Op de AOW gaat de loonheffing over iedere euro. Het totaal van de loonheffing verandert dan, maar dat beïnvloedt het bedrag dat u over uw inkomen bent verschuldigd niet.

Een voorbeeld:
U hebt AOW van € 11.000 en een aanvullend pensioen van € 19.000, totaal € 30.000. Over dit inkomen bent u € 2.800 belasting en premie volkszekeringen verschuldigd. 

Bij loonheffingskorting op de AOW wordt totaal € 3.643 ingehouden. U krijgt dan € 843 terug.

Bij loonheffingskorting op het pensioen wordt totaal € 2.543 ingehouden. Dat is minder, dus uw netto inkomen per maand is hoger. Maar na de aangifte moet u € 257 bij betalen.

In beide situaties betaalt u dus € 2.800.

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Wilt u ook toegang tot alle informatie en diensten van ANBO, word dan nu lid.

Lid worden