10 Belastingtips

Compleet met rekenvoorbeelden

Hieronder staan 10 tips voor het doen van uw belastingaangifte. Klik op de vragen om het antwoord te lezen. Bent u visueel ingesteld? Bekijk dan de videotips* van Alex, belastingexpert bij ANBO, of download hieronder de bijbehorende presentatie met rekenvoorbeelden.

Bekijk de rekenvoorbeelden >>

*Let op: de videotips zijn opgenomen in 2019. Het kan dus zijn dat hier naar een eerder aangiftejaar wordt verwezen. De tips zijn echter nog steeds van toepassing op uw huidige belastingaangifte.

Click outside of the modal to close it

Tips voor uw belastingaangifte

1a. Hoe, wat en waar kan ik mijn belastingaangifte doen?

U doet uw belastingaangifte 2020 in de volgende stappen:

 1. Bericht in Berichtenbox van MijnOverheid
 2. Ga naar mijn.belastingdienst.nl
 3. Inloggen met uw DigiD-account
 4. Aangifte Inkomstenbelasting > Belastingjaar 2020
 5. Vul uw Inkomstenbelasting in of aan
 6. Download hier onze EHBB-toolkit
1b. En (voor) wanneer moet ik aangifte doen?

Uw belastingaangifte van 2020 moet vóór 1 mei 2021 zijn ingediend. Verwacht u geld terug van de fiscus? Dan is het verstandig om voor 1 april al aangifte te doen. Anders kan het zijn dat u langer op uw teruggave moet wachten. 

Heeft de Belastingdienst uw aangifte niet voor 1 mei ontvangen, dan krijgt u een eerste aanmaning en nog 10 werkdagen om uw aangifte alsnog in te dienen. Let op: doet u dat niet binnen die termijn, dan krijgt u een zogenaamde verzuimboete. Deze is minimaal €385,- en kan (als u vaker in gebreke bent gebleven) oplopen tot wel €5.514,-. 

1c. Hoe en waar kan ik uitstel aanvragen?

Lukt het, zoals bijvoorbeeld afgelopen jaar het geval was i.v.m. het coronavirus, niet om uw aangifte voor 1 mei 2021 in te dienen? Dan kunt u uitstel aanvragen tot 1 september 2021. U krijgt geen uitstel als u in de drie voorafgaande jaren twee (of meer) keren niet op tijd uw aangifte heeft ingediend. Uitstel kunt u zelf online aanvragen via www.belastingdienst.nl of via tel. 0800 – 0543. Ook dit moet vóór 1 mei 2021.

Begrijpt u het niet helemaal en kunt u wel wat hulp gebruiken? Klik dan hier voor hulp bij het aanvragen van uitstel >>

2. Zorgkosten: wanneer zijn deze aftrekbaar?

Als u (zorg)kosten maakt in verband met een ziekte of handicap, kunt u een deel daarvan op het inkomen in mindering brengen. U betaalt dan minder belasting of krijgt in sommige gevallen zelfs belastinggeld terug. Let op: het gaat hier alleen om kosten die de zorgverzekeraar niet of niet volledig vergoedt. Ontvangt u een gedeeltelijke vergoeding? Dan telt u alleen het niet-vergoede deel mee. Het gaat om de volgende zorgkosten:

 1. Genees- en heelkundige hulp: tandarts, fysio of specialist, verpleging in ziekenhuis
 2. Voorgeschreven medicijnen: alleen de kosten van medicijnen die een arts heeft voorgeschreven. Medicijnen zonder recept komen niet voor aftrek in aanmerking.
 3. Hulpmiddelen: die zijn voorzieningen of apparaten die u helpen uw lichaamsfuncties op een normale manier te kunnen uitoefenen. Denk aan steunzolen, gehoorapparaten, kunstgebit en prothesen e.d.
 4. Brillen en contactlenzen niet!

Klik hier voor een volledig overzicht van alle aftrekbare zorgkosten en de voorwaarden.

3. Reiskosten: zijn deze aftrekbaar?

Veel mensen weten het niet, maar de reiskosten naar en van uw bezoek aan een arts zijn aftrekbaar. Het gaat hierbij zelfs om de werkelijke kosten. Heeft u de reis met de auto afgelegd? Dan moet u eerst de kosten per kilometer van uw auto weten. Voor de meeste auto's kunt u dat uitrekenen met behulp van de ANWB Autokostencalculator. Klik hier om dit te doen.

Stel: voor uw auto bedragen de kosten €0,35 per kilometer. U heeft in 2019 in totaal 600 kilometers gereden om een arts, ziekenhuis of fysiotherapeut te bezoeken. Uw aftrekpost is dan 600km x €0,35 = €210,-. Zie ook de schematische weergave.

4. Kan ik de kosten voor mijn hoorapparaat indienen?

Ja, de kosten voor uw hoortoestel(len) zijn aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Hiervoor gelden wél voorwaarden, klik hier. Een verplichte eigen bijdrage op de grond van de Zorgverzekeringswet en/of een verrekening van het verplichte eigen risico is nooit aftrekbaar. Ga vooraf na of:

 1. De meerprijs is ontstaan omdat u een duurder hoorapparaat wilde hebben?
 2. De functionele eisen van dat duurdere gehoorapparaat beter voor u waren?

Is de meerprijs ontstaan door een persoonlijke voorkeur, bijvoorbeeld omdat de kleur of uiterlijk beter bevalt, dan is het bedrag van de meerprijs niet aftrekbaar.

5. Kan ik de kosten voor mijn dieet of voedingsplan indienen?

Volgt u een dieet op doktersvoorschrift? Dan mag u een vast bedrag voor deze kosten aftrekken. De hoogte van het bedrag hangt af van uw aandoening en welk dieet u volgt. Hier staat een overzicht van alle diëten die meedoen.

Let wel op: de Belastingdienst kan om een dieetbevestiging van uw huisarts vragen. Deze bevestiging is door de Belastingdienst in overleg met de KNMG (de belangenvereniging van huisartsen opgesteld). Als uw arts deze gebruikt, zal de Belastingdienst de aftrek accepteren.

6. Zijn mijn zorgkosten verhoogd ten gevolge van mijn inkomen?

Bij mensen die vóór 2020 de AOW-leeftijd hebben bereikt, worden sommige zorgkosten verhoogd met 113%. Bijvoorbeeld bij medicijnen of bij diëten. Een uitgave van €1.000,- wordt op die manier een aftrekpost van €2.113,-. Hoeveel u van de Belastingdienst terugkrijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen (en het eventuele inkomen van uw fiscale partner) en de hoogte van de aftrekpost. 

Het drempelinkomen is het totaal van de inkomsten uit Box 1 (werk en woning), Box 2 (aanmerkelijk belang) en Box 3 (sparen en beleggen). Het totaal van de uitgaven is alleen aftrekbaar als het bedrag meer is dan de niet-aftrekbare drempel. Zie het voorbeeld hieronder ter verduidelijking.

Rekenvoorbeeld: U heeft het gehele jaar een fiscaal partner. Uw inkomen is in 2019 €16.000 en dat van uw partner €11.000. Uw gezamenlijke inkomen is dan €27.000. U kunt 1,65% van het inkomen in mindering brengen op de zorgkosten. Stel uw aftrekpost is totaal €1.000, dan is het verschil (€1.000 - €445,50) aftrekbaar: €555,50.

7. Kan ik een teruggave krijgen vanuit de TSZ-regeling?

Ons belastingstelsel is in schijven verdeeld om te kijken hoeveel belasting u dient te betalen. Op het bedrag dat je moet betalen, gaan de zogenoemde heffingskorting van af. Heeft u een laag inkomen én de AOW-leeftijd bereikt, dan is het bedrag van de heffingskorting vaak hoger dan de belasting. Het resultaat is dan dat u geen belasting hoeft te betalen.

Heeft u aftrekbare zorgkosten (zie tip 2)? Ondanks dat u dan geen belasting betaalt, is het toch de moeite om uw aangifte te doen. Mogelijk krijgt u wél een teruggave vanuit de TSZ-regeling. Tip: als u geen belastingaangifte doet, dan krijgt u deze tegemoetkoming sowieso niet!

8. Kan ik giften aan goede doelen terugvragen?

Giften aan goede doelen zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar:

 1. Het goede doel moet een algemeen nut beogende instelling (anbi) zijn. Op de website van de Belastingdienst kunt u opzoeken of de organisatie(s) waar u aan geeft aan de voorwaarden voldoen. 
 2. Niet alle giften zijn aftrekbaar. 1% van uw inkomen met een minimum van €60,- moet u in mindering brengen op uw inkomen.
 3. De drempel geldt niet als u een periodieke gift doet. Dat is als u op papier met een goed doel heeft afgesproken dat u gedurende een aantal jaren een vast (afgesproken) bedrag geeft.

Er geldt een minimum drempel van €60,- voor giften. Wilt u deze berekenen? Deze bedraagt 1% van het verzamelinkomen uit Box 1 (werk en inkomen), Box 2 (aanmerkelijk belang) en Box 3 (sparen en beleggen). Haalt u deze niet over 2019? Overweeg dan om uw giften van twee jaar samen te voegen. Tip: door het doen van giften kan ook uw belasting over het voordeel uit sparen en beleggen dalen. Klik hier voor meer informatie.

9. Hoe benut ik de zogenaamde ouderenkorting?

Ons belastingstelsel is in schijven verdeeld om te kijken hoeveel belasting u moet betalen. Van het bedrag dat u dient te betalen, gaat de zogenaamde heffingskorting af. Een onderdeel van de heffingskorting is de alleenstaande ouderenkorting. Voorwaarde is dat je op 31 december van het belastingjaar recht hebt op een alleenstaande AOW. Ontvangt u AOW? Dan komt u in aanmerking voor de ouderenkorting in de heffingskorting. Dat klinkt allemaal ingewikkeld, daarom hieronder een voorbeeld ter verduidelijking.

Rekenvoorbeeld: uw verzamelinkomen is €40.000. Dat is € 3.217 meer dan de grens van €36.783. Uw ouderenkorting gaat omlaag met 15% van €3.217 = €482. Uw ouderenkorting wordt dan €1.114.

Tip: is uw verzamelinkomen (iets) hoger dan €36.783 en heeft u een fiscaal partner? Zit in uw verzamelinkomen ook een deel belast vermogen? Dan kunt u schuiven met vermogen om zo voor de volledige ouderenkorting in aanmerking te komen.

Het rekenvoorbeeld wordt dan als volgt: uw verzamelinkomen in €40.000. Hierin zit €5.000 voordeel uit sparen en beleggen (Box 3). Op basis van dit inkomen is uw ouderenkorting in de heffingskorting €1.114, maar door het voordeel uit sparen en beleggen volledig aan uw fiscaal partner toe te delen, wordt u verzamelinkomen in de nieuwe situatie €35.000. Dat betekent dat u recht heeft op een ouderenkorting van €1.622, dus een voordeel van €482,- t.o.v. de hierboven beschreven situatie.

10. Heb ik recht (gehad) op huur- en/of zorgtoeslag?

Het heeft niet direct te maken met de aangifte inkomstenbelasting, maar als u dan toch bezig bent... check ook direct uw recht op toeslagen! Kijk hierbij vooral naar (het recht op) huurtoeslag, want de voorwaarden voor deze toeslag zijn per 1 januari 2020 verruimd. Hierdoor komen er meer mensen in aanmerking voor huurtoeslag. Tot 2020 was het dat u geen recht had op huurtoeslag als u inkomen ook maar 1 euro boven de inkomensgrens lag.

Stel: u bent alleenstaand, u betaalt per maand 600 euro huur en 12 euro servicekosten. U heeft een inkomen van €23.000. Eerder had u geen recht op huurtoeslag, omdat uw inkomen te hoog was, maar in 2020 heeft u recht op 171 euro huurtoeslag per maand.

Wilt u weten of u recht heeft op huurtoeslag? Klik dan hier en/of maak dan een proefberekening met de Rekenhulp van de Belastingdienst. U kunt natuurlijk ook lid worden van ANBO en u aanmelden voor onze Belastingservice. Er komt dan een invulhulp bij u thuis om u te helpen bij het doen van uw aangifte én hij of zij checkt gratis uw recht op huur- en zorgtoeslag!

Hoe, wat en waar kan ik mijn belastingaangifte 2020 doen?

Hulp bij uw belastingaangifte:

 • Hulp bij het indienen van uw belastingaangifte
 • Onkostenvergoeding van €12,- per huisadres
 • Fiscaal partner voor €5,- eenmalig
 • Gratis check op huur- en zorgtoeslag
 • Waar mogelijk hulp aan huis (of op afstand)
 • Ook bij het aanvragen van uitstel
Alex van Scherpenzeel, Belastingexpert
Elk jaar spreken onze vrijwilligers mensen die zeggen dat het geen zin heeft om aangifte inkomstenbelasting te doen, omdat zij geen aftrekposten hebben. Maar wist u dat u niet altijd aftrekposten nodig heeft om geld terug te krijgen van de Belastingdienst? De belangrijkste aanleiding om geld terug te krijgen, is als iemand van twee instanties inkomsten ontvangt. En dat gebeurt nogal eens bij gepensioneerden. Zij ontvangen in ieder geval de AOW van de Sociale Verzekeringsbank en vaak ook een aanvullend pensioen van een pensioenfonds of verzekeraar. Ik laat u aan de hand van concrete voorbeelden zien dat het de moeite loont om aangifte inkomstenbelasting te doen, ook al heeft u geen aftrekposten, eigen huis, spaargeld of andere bezittingen.
Alex van Scherpenzeel, Belastingexpert