Belastingtoeslagen (zorg en huur)


Belastingtoeslagen (zorg en huur)

50Plus
Het programma bevat wat dit onderwerp betreft, geen specifieke aandachtspunten voor senioren.

CDA
De zorgtoeslag zorgt ervoor dat mensen de premie voor het basispakket daadwerkelijk kunnen blijven betalen als zij een laag of middeninkomen hebben. De draagkracht van het huishouden blijft leidend bij de toekenning van de zorgtoeslag. De overheid betaalt net als nu de premie voor kinderen.

ChristenUnie
Huurtoeslag stijgt mee met huurverhoging. Inkomenstoets voor de huurtoeslag uitsluitend bij de fiscus, niet bij de woningverhuurder.

D66
Huurtoeslag blijft voor mensen die het echt nodig hebben.

GroenLinks
Zorgtoeslag kan worden afgeschaft door verlaging van de basispremie Zvw.

PvdA
Lagere inkomens behouden de huurtoeslag. Zorgtoeslag kan worden afgeschaft door verlaging van de basispremie Zvw.

Partij voor de Dieren
Het programma bevat wat dit onderwerp betreft, geen specifieke aandachtspunten voor senioren.

PVV
Huurtoeslag handhaven.

SGP
Het scheefwonen en de huurtoeslagen voor huishoudens die deze niet echt nodig hebben, worden aangepakt. Al jaren staat het sein voor de woningmarkt op rood. De doorstroming schiet tekort. Teveel mensen zitten in een sociale huurwoning (scheefwonen) of hebben recht op huurtoeslag, terwijl ze een eigen woning kunnen betalen. Voor mensen die permanent zorg met verblijf nodig hebben, wordt wonen en zorg gescheiden. In plaats daarvan kan een beroep worden gedaan op de huurtoeslag. Bovendien wordt door deze maatregel de eigen bijdrage in de AWBZ beperkt. Cliënten krijgen op termijn meer flexibiliteit in het kiezen van eigen woonruimte.

SP
Zorgtoeslag kan worden afgeschaft door het volledig inkomensafhankelijk maken van de premie Zvw.

VVD
Zorgtoeslag alleen voor mensen die het echt nodig hebben.