Zorgtoeslag en spaargeld

Uw recht op zorgtoeslag hangt vanaf 2013 ook af van uw vermogen (spaargeld).

Deze vermogenstoets houdt in dat u geen recht op zorgtoeslag heeft als uw vermogen boven het heffingvrij vermogen in Box 3 bij uw aangifte inkomstenbelasting uitkomt, vermeerderd met €82.093,- (tarief 2015).

Hoe werkt dat dan?

Voor de aangifte inkomstenbelasting is een deel van uw vermogen (spaargeld, bezittingen) vrij van belastingheffing. Dit vrije deel heet het heffingvrij vermogen. Per persoon geldt een heffingvrij vermogen van €21.330,-. Heeft u op 31 december van het betreffende jaar de AOW-leeftijd, dan kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor de ouderentoeslag. Daarmee verhoogt u het heffingvrij vermogen. De ouderentoeslag geldt per persoon. Heeft u een fiscale partner, dan kunt u beiden individueel voor ouderentoeslag in aanmerking komen (zie rekenvoorbeeld 3).

Reken recht op ouderentoeslag uit

De hoogte van de ouderentoeslag houdt verband met uw inkomen uit werk en woning (Box 1 van uw aangifte inkomstenbelasting). Dat is het totaal van uw inkomsten uit werk of pensioen.
Is uw inkomen minder dan €14.431,-? Dan is uw ouderentoeslag €28.236,-.
Is uw inkomen tussen €14.431,- en €20.075,-? Dan is uw ouderentoeslag €14.118,-
Is uw inkomen meer dan €20.075,-? Dan heeft u geen recht op ouderentoeslag.

Rekenvoorbeeld 1

Stel, u heeft een inkomen uit pensioen van €16.000,-. U bent getrouwd. Door de verkoop van uw huis heeft u €121.778,- spaargeld.

 • Uw heffingvrij vermogen is dan 2 x €21.330,- = €42.660,-
 • Uw ouderentoeslag is €14.118,-
 • Totaal heffingvrij vermogen €56.778,-
 • Belast vermogen (€121.778,- – €56.778,-) €65.000,-
 • Uw belast vermogen blijft onder €82.093,-: u heeft recht op zorgtoeslag.

Rekenvoorbeeld 2

Zelfde gegevens als bij voorbeeld 1. Uw vermogen is nu €156.778,- spaargeld.

 • Uw heffingvrij vermogen is dan 2 x €21.330,- = €42.660,-
 • Uw ouderentoeslag is €14.118,-
 • Totaal heffingvrij vermogen €56.778,-
 • Belast vermogen (€156.778,- – €56.778,-) €100.000,-
 • Uw belast vermogen is meer dan €82.093,-: u heeft geen recht op zorgtoeslag.

Rekenvoorbeeld 3

Uw inkomen bestaat uit €13.500,- pensioen. Uw huwelijkspartner heeft ook een pensioen: €11.000,- U heeft beiden €159.132,- spaargeld.

 • Uw heffingvrij vermogen is dan 2 x €21.330,- = €42.660,-
 • Uw ouderentoeslag is 2 x €28.236,- = €56.472,-
 • Totaal heffingvrij vermogen €99.132,-
 • Belast vermogen (€159.132,- – €99.132,-) €60.000,-
 • Uw belast vermogen blijft onder €82.093,-: u heeft recht op zorgtoeslag.

Let op! De ouderentoeslag vervalt per 1 januari 2016

Uw zorgtoeslag kan met ingang van 1 januari aanstaande vervallen omdat de ouderentoeslag dan vervalt. Uitgaande van de rekenvoorbeelden (en de cijfers over 2015) ontstaat de volgende situatie.

Rekenvoorbeeld 1:

 • Heffingvrij vermogen wordt €42.660,-
 • Belast vermogen (€126.778,- – €42.660,-) €56.778,-
 • Uw belast vermogen blijft onder € 82.093,-: u heeft recht op zorgtoeslag.

Rekenvoorbeeld 2:

 • Heffingvrij vermogen wordt €42.660,-
 • Belast vermogen (€156.778,- – €42.660,-) €114.118,-
 • Uw belast vermogen is meer dan € 82.093,-: u heeft geen recht op zorgtoeslag.

Rekenvoorbeeld 3

 • Heffingvrij vermogen wordt €42.660,-
 • Belast vermogen (€159.132,- – €42.660,-) €116.472,-
 • Uw belast vermogen is meer dan €82.093,-: u heeft geen recht op zorgtoeslag.